Veľkokapacitné kontajnery

Jarné upratovanie začalo,
nech sa páči, máte k dispozícií veľkokapacitné kontajnery umiestnené oproti ZŠ
a u Belanov.