Zverejnenie e-mailovej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu

E-mailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25. 05. 2019 je:

obecpovina@stonline.sk