1
NázovVeľkosťDátum
povinne-zverejnovane-dokumenty/faktury/Faktury-2024/ Faktury-2024

Otvoriť 163.52 MB 2024-01-11 11. januára 2024 2024-01-11 11. januára 2024
111 Položky11. januára 2024
povinne-zverejnovane-dokumenty/faktury/Faktury-2023/ Faktury-2023

Otvoriť 440.61 MB 2023-05-16 16. mája 2023 2023-08-11 11. augusta 2023
324 Položky11. augusta 2023
povinne-zverejnovane-dokumenty/faktury/Faktury-2022/ Faktury-2022

Otvoriť 87.13 MB 2023-01-18 18. januára 2023 2022-10-07 7. októbra 2022
340 Položky7. októbra 2022

0

f68499dd85