Včelárstvo je v našom poľnohospodárstve uznávaným činiteľom. Význam včelárstva stále rastie lebo pomocou neho dosahujeme vyššie úrody poľnohospodárskych plodín a zvýšenú produktivitu lesného hospodárstva. Máme však nedostatok včelstiev a školených včelárov. Všetci zainteresovaní pracovníci musia poznať včelu, včelstvo, úlohy včely v prírode a v poľnohospodárstve. Potrebujeme veľa mladých včelárov. Naše hospodárstvo by malo využiť všetky výhody, ktoré mu včely poskytujú. Zavčelenie jednotlivých oblastí by malo byť maximálne.

Každý včelár musí:
a) poznať a ovládať prirodzenú povahu včely, jej životné prostredie, toto prostredie zámerne meniť a prispôsobovať ho našim cieľom;
b) neustále poznávať zákonitosti včelárenia a poznané zákony správne využívať;
c) učiť sa poznávať aj najvzdialenejšie dôsledky včelárenia a predchádzať prípadným škodlivým vplyvom.

Včelnica

Chceme vyhrať grant na vybudovanie APIDOMČEKA vo včelnici v Povine a preto hlasujeme zo všetkých telefónov, čo máme☺️?
Je to ...

Starostka Poviny si váži prácu včelárov

Starostka Poviny Alena Dudeková hovorí, že obec žije včelárstvom. Aj preto darovala dorovnanie mzdy práve včelárom, ktorí za tieto peniaze ...

Včelnica v Povine – miesto, kde človek načerpá energiu

O včelnici v Povine sme toho počuli a písali už veľa. Ibaže niekedy raz vidieť je lepšie ako 100-krát počuť ...

Starostka obce Povina darovala dorovnanie mzdy včelárom na Kysuciach, ktorí za to kúpia úľ

Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest viaže výšku mzdy na priemernú mesačnú mzdu zamestnanca ...

Včelári v Povine sa tešia podpore obce, majú ďalšie plány

V Povine prebieha výstavba novej včelnice. Ide o objekt, ktorý bude primárne slúžiť na vzdelávanie a ako miesto na stretnutia ...