Dodávateľ,  IČO

Ev.číslo faktúry, predmet fakturácie,súvisiaca zmluva/objednávka, dátum doručenia

Suma v € Dátum zverejnenia
Orange Bratislava,IČO 35697270, 19/1, služby mobilnej siete, rámcová zmluva, 15.1.2019   32,14  15.1.2019
 Orange Bratislava, IČO 35697270, 19/2, služby mobilnej siete, rámcová zmluva,, 15.1.2019  13,00  15.1.2019
 Orange Bratislava, IČO: 35697270, 19/3,splátka za zariadenie, rámcová zmluva, 15.1.2019  5,80  15.1.2019
SPP Bratislava, IČO:35815256, 19/4, odber zemného plynu, rámcová zmluva, 16.1.2019   280,00  16.1.2019