Vitajte na oficiálnych stránkach obce Povina

0
prvá písomná zmienka

Povina je obec, ktorá leží na severozápade Slovenskej republiky v okrese Kysucké Nové Mesto. Rozprestiera sa v Kysuckých vrchoch v doline Povinského potoka prameniaceho na Kykuli. Nadmorská výška v strede obce je 375 m n. m. Chotár obce sa nachádza v nadmorskej výške 360 – 841 m, pričom najvyšší vrch Černatín siaha do výšky 922 m.

Pôvodná verzia webu je stále dostupná

Oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 15.04.2021 t.j. vo štvrtok bude Obecný úrad v Povine zo zdravotných dôvodov zatvorený …
Čítať Viac
/ Aktuality

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)         a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky  Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov O D …
Čítať Viac
/ Aktuality

Nová webová stránka Základnej školy

Vážení rodičia, dávame do pozornosti, že naša Základná škola má novú webovú stránku: https://zspovina.edupage.org/  !!!! Neprehliadnite prosím oznam školskej jedálne o mliečnom programe, na ktorý má nárok aj každé dieťa druhého stupňa. Je potrebné vypísať informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka, ktorý tvorí prílohu oznamu. V prípade, že nemáte možnosť súhlas vytlačiť, bude Vám dnes i zajtra k dispozícií pri okienku …
Čítať Viac
/ Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v  Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H …
Čítať Viac
/ Aktuality

Želáme veselú Veľkú noc

Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, želáme Vám k sviatkom jari. Obec Povina …
Čítať Viac
/ Aktuality

Všetko najlepšie k životnému jubileu

Dnes sa dožíva krásneho životného jubilea naša bývalá pani starostka Margitka Šplháková. Srdečne jej gratulujeme a želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody v kruhu najbližších. Vyslovujeme tiež obrovské poďakovanie za celoživotnú prácu v našej obci, obetavosť i ochotu pomáhať …
Čítať Viac
/ Aktuality

Sčítajte sa elektronicky

Dnes 31.03.2021 do 24,00 hod. končí elektronické sčítanie obyvateľov.
• Do formulárov zadávajte iba údaje platné k 1. januáru 2021. Sčítania sa musia zúčastniť všetci, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt, teda občania Slovenskej republiky a aj cudzinci(§3 zákona 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Čítať Viac
/ Aktuality

Zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a …
Čítať Viac
/ Aktuality
Loading...

Pozvánka na OZ

/ Pozvánky

Šarkaniáda

Telesná výchova netradične …
Čítať Viac

Včelárska nedeľa v Povine

Srdečne Vás pozývame na včelársku nedeľu, ktorá sa uskutoční dňa 2.8.2020 vo včelnici v Povine. Program je bohatý, čaká nás Svätá omša, prednášky, súťaž o naj med, tradičné halušky, ako aj kultúrny program. Pozvánka je v priloženom linku: pozvanka včelarska nedela 2020 včelárska nedeľa 2020-pozvánka
Čítať Viac
/ Pozvánky