Vitajte na oficiálnych stránkach obce Povina

0
prvá písomná zmienka

Povina je obec, ktorá leží na severozápade Slovenskej republiky v okrese Kysucké Nové Mesto. Rozprestiera sa v Kysuckých vrchoch v doline Povinského potoka prameniaceho na Kykuli. Nadmorská výška v strede obce je 375 m n. m. Chotár obce sa nachádza v nadmorskej výške 360 – 841 m, pričom najvyšší vrch Černatín siaha do výšky 922 m.

Pôvodná verzia webu je stále dostupná

Oznam o výbere daní

Oznamujeme občanom, že daň na rok 2020 sa bude vyberať od marca 2020,  z dôvodu prechodu na nový program …
Čítať Viac
/ Aktuality

Porucha vody!!!

Z dôvodu poruchy na obecnom vodovode bude dnes odstavená voda. Na odstránení poruchy sa pracuje …
Čítať Viac
/ Aktuality

OZNAM O PORUCHE VODY

Žiadame občanov Poviny, aby si dôkladne skontrolovali vodovodné potrubia a prípojky, pretože nám začali chodiť dvojnásobné faktúry za vodu!!!!
Niekde musí byť porucha, preto vás žiadame o spoluprácu. Ak budete počuť niekde o syčanie vody, alebo uvidíte roztopené miesto na ceste, oznámte to na Obecný úrad.
Čím skôr sa porucha odstráni, tým viac peňazí za vodu ušetríme. Ušetrené peniaze môžeme …
Čítať Viac
/ Aktuality

Trojkráľový turnaj 2020 vyhral policajný tím ŠKP

V Trojkráľovom hokejbalovom turnaji zvíťazil tím policajtov. Organizovanie hokejbalového turnaja je v obci Povina už dlhou tradíciou. Medzi prvých organizátorov turnaja patril Martin Staňo, potom Ľuboš Damaška, Alena Dudeková a následne to prebrala obec a športová komisia. Turnaj sa uskutočňuje vždy v období Troch kráľov. „V predchádzajúcich ročníkoch sme museli deň pred turnajom zvolať hráčov a svojpomocne postaviť oplotenie z …
Čítať Viac
/ Aktuality

Oznam o dani z nehnuteľnosti

Obec Povina upozorňuje fyzické aj právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2019 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, sú povinné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak im zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti sú povinné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na zánik …
Čítať Viac
/ Aktuality

Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 29.02.2020

1. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v  zozname voličov ktorého je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 2. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň t.j. 28.02.2020 pred konaním volieb v úradných hodinách obce (v čase od 7.00  do 14.00 h). Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 3. Volič môže …
Čítať Viac
/ Aktuality

Novoročný príhovor starostky obce

Vážení spoluobčania, drahí Povinčania, hoci v nás ešte doznievajú emócie z vianočných sviatkov, kalendár nám jasne naznačuje, že musíme otočiť list a sústrediť sa na príchod nového roka. Pevne verím, že rok 2019 bol pre vás rokom úspešným, priniesol mnohé radosti i nové zážitky. Rada by som Vám vyslovila poďakovanie, pretože spoločnými silami sme dokázali zrealizovať mnohé projekty, skvalitniť život i kultúrne vyžitie v obci, či …
Čítať Viac
/ Aktuality

Želáme požehnané Vianočné sviatky

Vážení občania, blíži sa najkrajší čas v roku. Čas, kedy by sme mali spomaliť, oddýchnuť si, stretnúť sa s rodinou a priateľmi. Preto nám dovoľte popriať Vám krásne a požehnané Vianoce strávené v kruhu svojich najbližších, nech sú vianočné sviatky plné lásky a radosti a rok 2020 plný osobných i pracovných úspechov, želajú poslanci OZ, komisie, starostka obce i pracovníčky …
Čítať Viac
/ Aktuality
Loading...

Pozvánka na Retro ples v Ochodnici

Obec Ochodnica Vás srdečne pozýva na Valentínsky retro ples …
Čítať Viac
/ Pozvánky
Erb obce Povina

Pozvánka na OZ

Srdečne Vás pozývame na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Pozvánka OZ
Čítať Viac
/ Pozvánky
Erb obce Povina

Pozvánka na OZ

Srdečne Vás pozývame na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Pozvánka OZ..
Čítať Viac
/ Pozvánky

Darovanie krvi

Vážení Kysučania,
opäť sa spájame pre dobrú vec. Región Kysúc je veľký, preto ak môžete, pridajte sa k nám a poďte s nami darovať krv pre nemocnicu v Čadci.
Vieme zabezpečiť aj odvoz, je potrebné sa vopred nahlásiť.
Pomôž tým, ktorí to najviac potrebujú …
Čítať Viac
/ Aktuality, Pozvánky

Pozvánka na Deň seniorov

Srdečne Vás pozývame na posedenie pri príležitosti úcty k starším …
Čítať Viac
/ Aktuality, Pozvánky

Šarkaniáda

Milé deti, milí rodičia, prichádza tradičná šarkaniáda …
Čítať Viac
/ Aktuality, Pozvánky
Erb obce Povina

Pozvánka na OZ

Srdečne Vás pozývame na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Pozvánka na OZ
Čítať Viac
/ Pozvánky