Fašiangy 2024

Od administrator

Únia žien Povina poriada v sobotu 10. februára 2024 v rámci zachovania ľudových tradícií fašiangový sprievod po obci. Ak máte chuť môžete ich pozdraviť, prípadne si s nimi zaspievať, alebo zatancovať.

Voľby prezidenta SR v r.2024

Od administrator

Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby I. a II. kolo prezidenta SR konaných dňa 23.03.2024 a 06.04.2024 1. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 2. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho…

Voľby prezidenta SR v r.2024

Od administrator

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb – t. j. do 19.02.2024 (vrátane). Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné doručiť listinne alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@obec-povina.sk , resp. do elektronickej stránky…

20. ROČNÍK ANKETOVEJ SÚŤAŽE KNIHA KYSÚC

Od administrator

ROČNÍK ANKETOVEJ SÚŤAŽE KNIHA KYSÚC   Viete o knihe, ktorá bola vydaná v minulom roku a je spätá s regiónom Kysuce tematicky, osobou autora textovej či obrazovej časti? Má táto kniha pridelené ISBN? NOMINUJTE JU do anketovej súťaže Kniha Kysúc, ktorú Kysucká knižnica v Čadci spoločne s partnermi a mediálnymi partnermi pripravujem už dvadsiatykrát. Príležitosť…

Prečítaj si Noviny z Poviny

Od administrator

Vážení občania, nech sa páči… Všetko, čo sa udialo za rok 2023, nájdete v elektronickej podobe Noviny z Poviny na webovom sídle našej obce, v tlačenej forme sú na obecnom úrade i v obchodoch v obci. V prípade záujmu nám zavolajte a odložíme Vám najnovšie číslo. Dovoľte nám poďakovať sa za spoluprácu všetkým organizáciám a…

OZNAM

Od administrator

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina oznamujú, že dňom 24.1.2024 budú vykonávať mimoriadny odpočet stavu vodomerov. Odpočet sa bude vykonávať u všetkých odberateľov z dôvodu zmeny ceny stočného.  

Voľby prezidenta SR v r.2024

Od administrator

Informácia o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 Starostka obce Povina PhDr. Alenou Dudekovou, MBA  oznamuje, že v obci Povinaje utvorený 1 volebný okrsok pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024. Volebná miestnosť je určená v zasadačke Obecného úradu v Povine, adresa: Obecný úrad, Povina 155, 023…

Voľby prezidenta SR v r.2024

Od administrator

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb – t. j. do 19.02.2024 (vrátane). Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné doručiť listinne alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@obec-povina.sk , resp. do elektronickej stránky…

V Povine odohrali Trojkráľový turnaj v hokejbale

Od administrator

Trojkráľový hokejbalový turnaj “In Memoriam Radko Jašurek” vyhral Posledný mohykán Turnaj otvoril zástupca starostky Peter Varga a poprosil všetkých prítomným o minútu ticha venovanú na počesť dlhoročnému hráčovi Radkovi. Organizačne sa o turnaj postaral poslanec Jurko Papán a dobrovoľný hasič Tomaš Durco. Na mieste sa umiestnila Dolná smršť, na mieste Titáni a štvrté miesto obsadili…

Oznam – o prerušení distribúcie elektriny

Od administrator

SSD informuje, že v piatok 26.januára 2024 v čase od 7:30h do 18:30h bude v časti Obce Povina prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. viac informácií v prílohe ( + zoznam nehnuteľností, ktorých sa obmedzenie dodávky el.energie týka ) Vyrozumenie (002)