Jesenný zber nadrozmerného odpadu

Od administrator

Vážení občania, dnes 11. 10. 2021 sú osadené veľkokapacitné kontajnery na nadrozmerný odpad, ktorý sa nezmestí do popolníc na TKO. Do kontajnera patrí: nábytok, koberce, detské kočíky, podlahoviny a pod… Do kontajnera nepatrí: komunálny a stavebný odpad, elektronický a biologický odpad, farby, riedidlá, postreky, oleje, pneumatiky a pod.  

Mimoriadny odpočet vodomerov – zmena ceny stočného

Od administrator

Oznamujeme občanom,  že spoločnosť Sevak od 4.10.2021 bude  v našej obci  vykonávať mimoriadny odpočet stavu vodomerov z dôvodu zmeny ceny stočného. Stav vodomera môžete nahlásiť aj telefonicky na telefónnom čísle 0908 288 054, prípadne na Obecnom úrade v Povine.

Zber elektroodpadu

Od administrator

Vážení občania, ak máte doma elektroodpad, ktorý potrebujete vyhodiť, privezte ho ku skládke plastov pred obecný úrad. Firma už nebude elektroodpad zberať po obci, je potrebné ho umiestniť na jednom centrálnom mieste. Spotrebiče môžete priniesť do 30. septembra 2021, následne zabezpečíme odvoz. Čítaj …

Dopravná situácia na I/11 v Povine

Od administrator

Vážení občania, uvedomujeme si ťažkú dopravnú situáciu na hlavnej ceste v našej obci, ktorá je spôsobená nielen hustou premávkou, ale aj nedodržiavaním rýchlosti. Okrem problémov vychádzania z jednotlivých križovatiek, je znížená bezpečnosť aj pri odbočovaní do dvorov, ale i na cestu, kedy si vodiči v smere od Čadce na most do KNM z chodníka pre…

Autobusová zastávka Belanovce

Od administrator

Vážení občania, autobusová zastávka Belanovce bude od pondelka 13. 9. 2021 zrušená, nastupovať a vystupovať sa bude už na novovybudovanej zastávke oproti obchodu. Ďakujeme za pochopenie

Odpis elektriny v domácnostiach

Od administrator

“”V obci Povina sa bude od piatka 10.9. 2021 do nedele 12.9. 2021 odpisovať elektrina v domácnostiach povereným pracovníkom Stredoslovenskej Distribučnej a.s. Odpočtár vykoná odpočty obvyklým spôsobom na odberných miestach kde je elektromer prístupný na hranici pozemku a na vonkajšej fasáde domu. Na odberných miestach kde je elektromer vo vnútri v dome prosíme občanov, ktorí…

Želáme úspešný začiatok školského roka

Od administrator

Všetkým žiakom želáme úspešný školský rok 2021/2022 plný smiechu a zážitkov, učiteľom veľa síl a rodičom veľa trpezlivosti. Netradičným spôsobom sme dnes privítali prváčikov, ktorí okrem kníh a pasteliek dostali od obce aj vlastný ovocný stromček. Zasadili si ho a budú s ním rásť. Pevne veríme, že tak, ako zúročia nadobudnuté vedomosti v škole, si…

Zahájenie šk.roka 2021/2022

Od administrator

Vážení rodičia, milí žiaci, otvorenie šk. roka 2021/2022 sa bude konať 2. septembra 2021 –          pre žiakov 2. – 9. ročníka od 8. 00 hod. –          pre žiakov 1. ročníka od 9. 00 hod. –          všetci žiaci si so sebou prinesú vytlačené a podpísané  vyhlásenie o bezpríznakovosti /príloha/ –          žiaci 1. ročníka si do školy…

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Od administrator

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)         a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky  Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii…