Autobusová zastávka Belanovce

Od administrator

Vážení občania, autobusová zastávka Belanovce bude od pondelka 13. 9. 2021 zrušená, nastupovať a vystupovať sa bude už na novovybudovanej zastávke oproti obchodu. Ďakujeme za pochopenie

Odpis elektriny v domácnostiach

Od administrator

“”V obci Povina sa bude od piatka 10.9. 2021 do nedele 12.9. 2021 odpisovať elektrina v domácnostiach povereným pracovníkom Stredoslovenskej Distribučnej a.s. Odpočtár vykoná odpočty obvyklým spôsobom na odberných miestach kde je elektromer prístupný na hranici pozemku a na vonkajšej fasáde domu. Na odberných miestach kde je elektromer vo vnútri v dome prosíme občanov, ktorí…

Želáme úspešný začiatok školského roka

Od administrator

Všetkým žiakom želáme úspešný školský rok 2021/2022 plný smiechu a zážitkov, učiteľom veľa síl a rodičom veľa trpezlivosti. Netradičným spôsobom sme dnes privítali prváčikov, ktorí okrem kníh a pasteliek dostali od obce aj vlastný ovocný stromček. Zasadili si ho a budú s ním rásť. Pevne veríme, že tak, ako zúročia nadobudnuté vedomosti v škole, si…

Zahájenie šk.roka 2021/2022

Od administrator

Vážení rodičia, milí žiaci, otvorenie šk. roka 2021/2022 sa bude konať 2. septembra 2021 –          pre žiakov 2. – 9. ročníka od 8. 00 hod. –          pre žiakov 1. ročníka od 9. 00 hod. –          všetci žiaci si so sebou prinesú vytlačené a podpísané  vyhlásenie o bezpríznakovosti /príloha/ –          žiaci 1. ročníka si do školy…

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Od administrator

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)         a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky  Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii…

Miera zaočkovanosti v obci

Od administrator

Na základe zverejnených informácií je v našej obci prvou dávkou zaočkovaných 376 občanov, čo predstavuje 32,98%. Druhú dávku dostalo 328 občanov, t.j. 28,77%.

Hodová svätá omša

Od administrator

V nedeľu 22. augusta sa pri príležitosti hodových osláv uskutočnila svätá omša v našom kostole Panny Márie Kráľovnej. Po duchovnom zážitku všetkých prítomných potešil svojím vystúpením Mestský komorný orchester, občerstviť sa prítomní mohli mnohými chuťovkami. Dovoľte nám poďakovať sa duchovným otcom za krásnu omšu, dobrovoľným hasičom, ženičkám za vyzdobenie kostola a pohostenie, ako aj všetkým…

Futbal v Povine je späť!!

Od administrator

Telovýchovná jednota Slovan Povina pozýva všetkých priaznivcov športu na úvodný zápas futbalovej sezóny 2021/2022, ktorý sa uskutoční v nedeľu 1.8.2021 o 16:30 hod na futbalovom ihrisku v Povine. Plaga_t TJ

Očkovanie v obci Povina

Od administrator

Vážení občania, Žilinský samosprávny kraj realizuje výjazdové očkovanie, ktoré sa uskutoční v obci Povina dňa 22. 07. 2021 od 16:00 – 18:00 hod. Očkovať sa bude pred obecným úradom jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson. Časové termíny sú orientačné. V obci Povina je momentálne zaočkovaných 322 občanov, čo predstavuje 28%.