Okresné kolo vo vybíjanej vyhrala ZŠ POVINA

Od administrator

Naše majsterky vo vybíjanej opäť obhajujú titul Slovenska! Dievčatá ZŠ Povina si dnes prvé miesto vybojovali v okresnom kole v KNM a postupujú na krajskú súťaž. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Nábrežná a na treťom mieste ZŠ Horný Vadičov. Všetkým dievčatám srdečne gratulujeme k dnešným športovým úspechom.

Platí zákaz vypaľovania tráv a zakladania ohňov

Od administrator

Vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na prísny zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu…

Dotácia na nové regály od FPU

Od administrator

Keď sme pred rokom a pol renovovali knižné regály, ani sme netušili, že sa nám podarí získať peniaze na úplne nové. Dotáciu 2500  € z verejných zdrojov podporil Fond na podpru umenia a zakúpené budú nové knižné regály.

Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom!

Od administrator

Protestné zhromaždenie v Bratislave sa uskutoční dňa 22. 2. 2023 (streda) o 11:00 hod pred Národnou radou SR. Nielen samosprávy, ale ani ľudia či podnikatelia už viac nedokážu niesť na svojich pleciach ťarchu, ktorej sú v posledných mesiacoch vystavení. Preto Vás, milí občania, podnikatelia, poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev, organizácie v obciach a v meste pozývame pridať sa k nám, vyhlasujúcim…

Združenie miest a obcí Dolných Kysúc zasadalo v obci Povina

Od administrator

Rokovanie mesta a obcí Dolných Kysúc otvorila novozvolená predsedníčka ZMO DK Alena Dudeková, starostka obce Povina. Privítala svojich kolegov a riaditeľa kancelárie ZMOS Michala Kaliňáka. Samosprávy už niekoľko mesiacov bojujú s vysokými cenami energií, s novelami zákonov a preneseným výkonom štátnej správy bez finančného krytia, čím štát zároveň porušuje Čl. 71 Ústavy SR. Nosnou témou však boli…