Oznámenie voľby 2022

Od administrator

Informácia o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022   Starostka obce Povina PhDr. Alena Dudeková, MBA oznamuje, že v obci Povina je utvorený 1 volebný okrsok pre voľby do orgánov obcí, ktorým platí aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.…

Odstávka vody

Od administrator

Odstávka vody v časti od materskej školy smerom hore. Na odstránení poruchy pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.

OZNÁMENIE – Voľby 2022

Od administrator

Adresa, kde je možné doručiť Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby 2022. viac v prílohe Oznámenie o delegovaní člena komisie

OZNÁMENIE – Voľby 2022

Od administrator

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Povine pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 p.Stanislavu Tomašcovú. viac info v prílohe Vymenovanie zapisovateľky

OZNÁMENIE – pre voľby do orgánov ŽSK v roku 2022

Od administrator

o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa v nich má voliť, o sídle Volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja v roku 2022. viac v prílohe OZNAMENIE_o_VO,_o_pocte_poslancov_…_v._r

Deň zdravia v MEDMEDICAL KLINIK pre občanov regiónu Kysúc.

Od administrator

V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sa podujatie uskutoční dňa 27. 07. 2022 v čase od 9:00 do 16:00 hod v priestoroch MEDMEDICAL KLINIK Oščadnica. Toto podujatie bude zamerané predovšetkým na bezplatnú diagnostiku, analýzu, edukáciu a prevenciu všetkých oblastí zdravia spolu s možnosťou využitia konzultácie výsledkov meraní s kvalifikovanými odborníkmi. Taktiež v rámci Dňa zdravia v MEDMEDICAL KLINIK budú mať návštevníci možnosť využiť…

FUTBALOVÝ VÍKEND V POVINE

Od administrator

FUTBALOVÝ VÍKEND V POVINE 16.07.2022-17.07.2022   Dňa ​16.07.2022 o ​12.00 hod​ sa uskutoční ​7.ročník​ turnaja     v kopaní jedenástok pre deti do 12 rokov DETSKÁ JEDENÁSTKA  a o 13.30 hod ​sa uskutoční ​17.ročník​ turnaja v kopaní jedenástok POVINSKÁ JEDENÁSTKA na futbalovom ihrisku TJ Slovan Povina​. Prezentácia pre deti od 11.30 hod a dospelých od 13.00 hod.…

Oznámenie  o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Od administrator

OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 Obecné zastupiteľstvo v Povine podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 30/2022 zo dňa 22.06.2022 určilo, že Obecné …

Oznámenie o počte obyvateľov obce Povina

Od administrator

Počet obyvateľov obce Povina ku dňu vyhlásenia volieb je 1 141.      Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejňuje obec v zmysle ustanovenia § 171 ods. 9) zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   V Povine dňa 11.07.2022   PhDr. Alena Dudeková, MBA starostka obce   Oznámenie o počte obyvateľov obce Povina…