Profil verejného obstarávateľa

Obec Povina je podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ : Obec Povina
Sídlo : Povina 155, Povina, 023 33
Štatutárny zástupca : PhDr. Alena Dudeková
IČO: 00314200
DIČ: 2020553194

Dokumenty VO

1
NázovVeľkosťDátum
verejne-obstaravanie/Rok-2024/ Rok-2024

Otvoriť 0 B 2024-01-11 11. januára 2024 2024-01-11 11. januára 2024
0 Položky11. januára 2024
verejne-obstaravanie/Rok-2023/ Rok-2023

Otvoriť 0 B 2023-01-18 18. januára 2023 2023-01-18 18. januára 2023
0 Položky18. januára 2023
verejne-obstaravanie/Rok-2022/ Rok-2022

Otvoriť 0 B 2021-12-30 30. decembra 2021 2021-12-30 30. decembra 2021
0 Položky30. decembra 2021

0

8d9654f9ad