Profil verejného obstarávateľa

Obec Povina je podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ : Obec Povina
Sídlo : Povina 155, Povina, 023 33
Štatutárny zástupca : PhDr. Alena Dudeková
IČO: 00314200
DIČ: 2020553194

Dokumenty VO

1
NázovVeľkosťDátum
verejne-obstaravanie/Rok-2023/ Rok-2023

Open 0 B 2023-01-18 18. januára 2023 2023-01-18 18. januára 2023
0 Items18. januára 2023
verejne-obstaravanie/Rok-2022/ Rok-2022

Open 0 B 2021-12-30 30. decembra 2021 2021-12-30 30. decembra 2021
0 Items30. decembra 2021

0

66c54e28c9