Profil verejného obstarávateľa

Obec Povina je podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ : Obec Povina
Sídlo : Povina 155, Povina, 023 33
Štatutárny zástupca : PhDr. Alena Dudeková
IČO: 00314200
DIČ: 2020553194

Dokumenty VO

  2016 a staršie[+]

 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 03.10.2014.pdf

  PDF

 • Výkaz a výmer.xls

  File

 • Výzva na predkladanie ponúk 26.09.2014.pdf

  PDF

 • Záznam z prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou 05.01.2012.pdf

  PDF

 • Záznam z prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou 20.04.2011.pdf

  PDF

 • 2017[+]

  2018[+]

  2019[+]

  2020[+]

  Elektrický robot[+]

 • Vyhodnotenie výzvy- kuchynský robot.pdf

  PDF

 • Výzva na predkladanie cenovej ponuky- kuchynský robot.pdf

  PDF

 • Obstaranie motorového vozidla[+]

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky- obstaranie motorového vozidla.pdf

  PDF

 • Vyzva na predloženie ponuky[+]

 • Vyzva na predlozenie ponuky.pdf

  PDF

 • Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v objekte jedálne ZŠ Povina.pdf

  PDF

 • 2021[+]