Profil verejného obstarávateľa

Obec Povina je podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ : Obec Povina
Sídlo : Povina 155, Povina, 023 33
Štatutárny zástupca : PhDr. Alena Dudeková
IČO: 00314200
DIČ: 2020553194

Dokumenty VO

1 fa6f51de4b
verejne-obstaravanie d873f966c4
NázovVeľkosťDátum
Rok-2023

0 Items18. januára 2023
Rok-2022

0 Items30. decembra 2021

2