Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ): 

je základným článkom organizácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ktorá je občianskym združením. Všetci členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase.

 Aké zásahy vykonávajú dobrovoľní hasiči? Ide o zásahy pri požiaroch, povodniach, veterných a snehových kalamitách na základe oznámenia občanov alebo krajského operačného strediska HaZZ. Pri týchto zásahoch veliteľ zásahu vypracováva správu o zásahu. Zásahy technického charakteru (vyťahovanie studní, bazénov, prípadne iná pomoc). Pri týchto zásahoch si môže zbor vyžadovať náhradu nákladov na výjazd (PHM, opotrebovanie techniky).

Vysvätenie hasičskej striekačky v Oškerde

V nedeľu 15. augusta sa dobrovoľní hasiči obce zúčastnili slávnostného ...

Taktické cvičenie – 19. 09. 2020

Taktické cvičenie DHZO v okrese KNM dopadlo na výbornú Hrozba ...

Záchranná akcia – 14. 10. 2020

Hladina nášho potoka je relatívne ešte v norme, avšak na ...

DHZ Povina opäť v akcii

DHZ Povina je v akcii od začiatku jari. V minulom ...

Zákaz vypaľovania a zakladania ohňa

Vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní a nárastu požiarov ...