História obce Povina sa spája s históriou a územím regiónu Dolných Kysúc. Koncom staršej doby železnej ohrozovali územie nositelia iných kultúr, preto obyvatelia začali stavať útočiskové hradiská- napr. na vrchu Ľadonhora, kde obrancovia vybudovali v nadmor. výške 1000 m približne 400 m dlhé valy z vápencových balvanov.

História obce Povina sa spája s históriou a územím regiónu Dolných Kysúc. Koncom staršej doby železnej ohrozovali územie nositelia iných kultúr, preto obyvatelia začali stavať útočiskové hradiská- napr. na vrchu Ľadonhora, kde obrancovia vybudovali v nadmor. výške 1000 m približne 400 m dlhé valy z vápencových balvanov.

Prvá písomná zmienka o obci Povina pochádza z roku 1438 zo súpisu majetku budatínskeho panstva. Obec vznikla po stiahnutí roztrúseného slobodného obyvateľstva z Černatína a okolitých vrchov do doliny. Osada sa bránila poddanstvu, ale neskôr ” bola povinná sa skloniť do jarma poddanstva “. Odtiaľ pochádza aj názov Povina. Počas maďarizácie bol jej názov zmenený na Gerebes. V roku 1598 mala obec 10 domov a mlyn.

O osade Tatarovce sa zachovala prvá písomná zmienka z roku 1699 písaná švabackolatinským písmom. K obci patrila aj osada Kamaduše, ale 14.mája 1929 vyhorela a úplne zanikla. V roku 1868 vznikla v obci prvá škola v dome miestneho starostu J. Drugu. Veľký kultúrno-historický význam má pre obec vidiecka pamiatková zóna v osade Tatarovce.

0
prvá písomná zmienka
0
10 domov a mlyn
0
osada Tatarovce

Osada Tatárovci – areál ľudovej architektúry – je zapísaný v Zozname kultúrnych pamiatok Slovenska. Označujú ju ako Dolnokysucký Vlkolínec. Nachádza sa v juhovýchodnej časti katastrálneho územia, na samom konci dediny, v nadmorskej výške 470-540 m. Osada je rozsiahla. Má charakter podhorskej osady. Nachádza sa tu viacero pôvodných dreveníc a hospodárskych objektov, z ktorých niekoľko je už v rozvalinách. Tie, čo sa zachovali sú ukážkou naozajstnej symbiózy človeka a prírody. Pomedzi jednotlivé stavby je množstvo zelene. Nachádza sa tu množstvo starých, pamätných stromov, predovšetkým lipy a jasene. Dve z najstarších líp s priemermi kmeňov 150 cm stoja pri kamennom kríži a drevenej zvoničke a spoločne vytvárajú významnú dominantu osady. Zvonica je zo začiatku 20. storočia. Vysoký kamenný kríž s umučením je dielom ľudových umelcov. Osada predovšetkým pozostáva z objektu ľudového zrubového domu č.210, zvonice a hájovne Matúša Čaka.

V roku 1903 na podnet prvého starostu a učiteľa Jozefa Drugu bola postavená malá kaplnka. Kaplnka bola zasvätená korunovácií Panny Márie. Charakter kostola nadobudla po rekonštrukcii a slávnostnom vysvätení v júni roku 1988. V roku 1941 sa začala história obce Povina.

V skratke

 • 1438 – prvá písomná zmienka o obci
 • 1598 – obec má 10 domov a mlyn
 • 1699 – prvá písomná zmienka o osade Tatárovci *1784 – v obci je 35 domov, 44 rodín, 249 obyvateľov
 • 18 stor. – postavená kaplnka Panny Márie
 • 1828 – 104 domov, 920 obyvateľov
 • 1833 – v obci na choleru zomrelo za jeden deň 77 obyvateľov
  20 stor. – Obnovená kaplnka Panny Márie
 • 1910 – obec má 715 domov
  14. mája 1929 úplne vyhorela a zanikla osada Kamaduš
 • 1945 – do tohto roku bola obec spojená s Kysuckým Novým Mestom kompou
 • 1960 – obec sa stáva súčasťou okresu Čadca (do tej doby patrila k okresu Kysucké Nové Mesto)
 • 1970 – obec má 310 domov, 1380 obyvateľov
 • 1983 – cez Kysucu postavený betónový most
 • 1991 – obec má 322 domov a 1085 obyvateľov

Geografická poloha

Obec Povina administratívne, z hľadiska územno-správneho členenia, patrí do Žilinského kraja okres Kys. N. Mesto. Nachádza sa 3 km od okresného mesta a 12 km od krajského mesta,16 km vzdušnou čiarou od poľských hraníc. Leží v Kysuckých vrchoch v doline Povinského potoka prameniaceho v Kykuli. Časťou svojej zástavby sa rozkladá v blízkosti medzinárodnej cesty E 75, ale jej prevažná časť je situovaná na oboch brehoch Povinského potoka v tradičnej potočnej zástavbe v dĺžke takmer 4 km. Obcou prechádza cesta III .triedy č III/01178. Katastrálne územie obce sa nachádza v nadmorskej výške 360-841 m n. m., najvyšším vrchom je Černatín s výškou 922m n.m.

 • Susedné mestá a obce: Kysucké Nové Mesto ,Lodno ,Radoľa, Radôstka, Kysucký Lieskovec, Lutiše, Horný Vadičov
 • Celková rozloha obce : 1912ha
 • Nadmorská výška : 360 – 841 m

Demografické údaje:

 • Hustota a počet obyvateľov: V súčasnosti k 31.12.2013 žije v obci 1147
 • Národnostná štruktúra: Slovenská, rómska
 • Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: Rímsko-katolícka