Poslanci obecného zastupiteľstva 2018 – 2022

 • Benda Marián (NK)
 • Damaška Jozef, Mgr. (NK)
 • Donát Vladislav, JUDr. (NEKA)
 • Drugo Jozef, Bc. (SNS)    2018 – 2020
 • Ochodničanová Mária (NK) 2020 – 2022
 • Kocúr Ján (NK)
 • Mrmus František (KDH)
 • Papán Juraj (NK)
 • Valiašková Martina, Mgr. (SNS)
 • Varga Peter (SNS)
Obecné zastupiteľstvo POVINA

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

Predseda: JUDr. Vladislav Donát

Členovia: František Mrmus, Marián Benda, Bc. Jozef Drugo, Mgr. Martina Valiašková


Športová komisia:

Predseda: Mgr. Jozef Damaška

Členovia: Ján Kocúr, Ing. Jaroslav Dadaj, Radoslav Purašík, Juraj Papán


Kultúrna komisia:

Predsedníčka: Mgr. Martina Valiašková

Členovia: Júlia Smolková, František Mrmus, Martina Jančigová, Renáta Čamajová


Sociálna komisia:

Predseda: Mária Ochodničanová

Členovia: Alena Valiašková, Anna Nechalová, Katarína Laslopová, Mgr. Jozef Damaška

Rozdelenie volených obvodov poslancov

1. Osada Tatarovce

– Mgr. Alena Dudeková, Peter Varga

2. Od Rastislava Belana 316 – po Slavomíra Rajdíka 184 + ulica na Malej

– Mgr. Jozef Damaška

3. Od Mariána Tomašca 403 – po Silviu Martinčekovú 255

– Mgr. Martina Valiašková

4. Od Antonína Capka 384 – po Máriu Ochodničanovú 276

– Bc. Jozef Drugo

5. Od Viery Šutákovej 112 – po kostol

– Marián Benda

6. Od Margity Šplhákovej 278 – po Vieru Janušovú 55

– JUDr. Vladislav Donát

7. Od Jozefa Podpleského 77 – po Obecný úrad 155

– Ján Kocúr

8. Od Štefana Barčáka 53 – po Gregora Baláža 11

– František Mrmus

9. od Emila Hanuliaka 161 – po Františka Blahuša 1

– Juraj Papán

 • Rýchle správy zo samosprávy 2-19.pdf

  PDF Document

 • Rýchle správy zo samosprávy 3-19.pdf

  PDF Document

 • Rýchle správy zo samosprávy 4-19.pdf

  PDF Document

 • Rýchle správy zo samosrpávy 1-2019.pdf

  PDF Document

  Hlasovanie poslancov OZ [+]

  Ostatné [+]

  Programy a pozvánky zastupiteľstiev [+]