• Benda Marián (NK)
  • Damaška Jozef, Mgr. (NK)
  • Donát Vladislav, JUDr. (NEKA)
  • Drugo Jozef, Bc. (SNS)    2018 – 2020
  • Ochodničanová Mária (NK) 2020 – 2022
  • Kocúr Ján (NK)
  • Mrmus František (KDH)
  • Papán Juraj (NK)
  • Valiašková Martina, Mgr. (SNS)
  • Varga Peter (SNS)
Obecné zastupiteľstvo POVINA