Materská škola pomáha rodine v jej starostlivosti o dieťa. Detstvo je krátky čas a preto záleží na kvalite prežitia každého roka. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvorili a vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citovú výchovu detí.

0911234976

Oznámenie o prerušení prevádzky jednej triedy v MŠ

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY JEDNEJ TRIEDY V MŠ Na základe pozitívneho výsledku pedagogického zamestnanca v MŠ v triede Lienok – malá ...

Oznam pre rodičov MŠ

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe výsledkov celoplošného testovania, nepriaznivého zdravotného stavu pedagogických zamestnancov a následne nadpočetnej chorobnosti detí, ...

Zápis detí do MŠ Povina

Zástupkyňa riaditeľa pre Materskú školu Povina oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ...