OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY JEDNEJ TRIEDY V MŠ

Na základe pozitívneho výsledku pedagogického zamestnanca v MŠ v triede Lienok – malá trieda, Vám oznamujeme, že prerušujeme prevádzku v tejto triede po dobu 10 dni od 11.12.2020 do 20.12.2020

Prerušenie prevádzky bolo prerokované so zriaďovateľom a následne odsúhlasené.

S pozdravom Mgr. Lenka Rybánska

zástupca riaditeľa pre materskú školu

Rybánska