• ANALÝZA ÚZEMIA Z HĽADISKA MOŽNÝCH MIMORIADNYCH UDALOSTÍ.pdf

  PDF

 • Informácie pre verejnosť podľa ustanovenia § 15a zákona č. 421994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.pdf

  PDF

 • Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.pdf

  PDF

 • Zoznám miest a obcí územný obvod OÚ KNM.pdf

  PDF