Starostka obce

PhDr. Alena Dudeková, MBA
E-mail: alena.dudekova@obec-povina.sk
Tel.č.: 041/4211421
Mobil: 0905470631
Web: www.alenadudekova.sk

Zástupca starostky

Peter Varga
E-mail:
Tel.č.:
Mobil:
Web:

Zamestnanci Obecného úradu