Včelárstvo je v našom poľnohospodárstve uznávaným činiteľom. Význam včelárstva stále rastie lebo pomocou neho dosahujeme vyššie úrody poľnohospodárskych plodín a zvýšenú produktivitu lesného hospodárstva. Máme však nedostatok včelstiev a školených včelárov. Všetci zainteresovaní pracovníci musia poznať včelu, včelstvo, úlohy včely v prírode a v poľnohospodárstve. Potrebujeme veľa mladých včelárov. Naše hospodárstvo by malo využiť všetky výhody, ktoré mu včely poskytujú. Zavčelenie jednotlivých oblastí by malo byť maximálne.

Každý včelár musí:
a) poznať a ovládať prirodzenú povahu včely, jej životné prostredie, toto prostredie zámerne meniť a prispôsobovať ho našim cieľom;
b) neustále poznávať zákonitosti včelárenia a poznané zákony správne využívať;
c) učiť sa poznávať aj najvzdialenejšie dôsledky včelárenia a predchádzať prípadným škodlivým vplyvom.

Včelárska nedeľa

Včelárska nedeľa sa niesla v duchu dobrosrdečnosti a pozitívnej nálady 🙂?
Od skorého rána predseda včelárov Miloško Belan koordinoval prípravy tradičnej ...

Včelnicu v Povine zdobia rezbárske diela

Od pondelka 15.6.2020 prebieha 3. ročník Rezbárskeho sympózia v Povine. Čítaj … ...

Rezbárske sympózium vo včelnici v Povine

Srdečne Vás pozývame na rezbárske sympózium, ktoré sa uskutoční vo včelnici v Povine ...

Zmizli lastovičky, málo je aj vrabcov, rovnaký osud môže stihnúť včely

Podľa dlhoročného kysuckého včelára Miloša Belana včelársky rok začal sľubne. Prezimované včelstvá sú silné a rozvíjajú sa. Ostatné, ako vraví, ...

Kysuckí včelári sa zúčastnili na výročnej schôdzi.

Pravidelne už 13 rokov sa včelári zo Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov KNM stretávajú v poslednú januárovú nedeľu na výročnej ...