Slovenský zväz včelárov KNM

Včelárstvo je v našom poľnohospodárstve uznávaným činiteľom. Význam včelárstva stále rastie lebo pomocou neho dosahujeme vyššie úrody poľnohospodárskych plodín a zvýšenú produktivitu lesného hospodárstva. Máme však nedostatok včelstiev a školených včelárov. Všetci zainteresovaní pracovníci musia poznať včelu, včelstvo, úlohy včely v prírode a v poľnohospodárstve. Potrebujeme veľa mladých včelárov. Naše hospodárstvo by malo využiť všetky výhody, ktoré mu včely poskytujú. Zavčelenie jednotlivých oblastí by malo byť maximálne.

Každý včelár musí:
a) poznať a ovládať prirodzenú povahu včely, jej životné prostredie, toto prostredie zámerne meniť a prispôsobovať ho našim cieľom;
b) neustále poznávať zákonitosti včelárenia a poznané zákony správne využívať;
c) učiť sa poznávať aj najvzdialenejšie dôsledky včelárenia a predchádzať prípadným škodlivým vplyvom.

Včelnicu v Povine podporuje aj Mobis Slovakia.

Kórejská spoločnosť prostredníctvom Nadácie Pontis každoročne podporuje rôzne komunitné projekty. Tento rok sa vďaka pracovníkovi Mobisu Tonkovi Klimíkovi podarilo získať ...
Ukáž fotogalériu

Včelnica

Na našej komunitnej včelnici sa dejú nové veci! Vďaka financiám z nadácie MOBIS sa nám podarilo obnoviť prednáškovú miestnosť a ...
Ukáž fotogalériu