Formuláre, žiadosti, tlačivá

 • Daňove priznanie k dani z nehnuteľnosti FO.pdf

  PDF Document

 • Daňove priznanie k dani z nehnuteľnosti PO.pdf

  PDF Document

 • Nahlásenie škody spôsobenej poľovnou zverou na poľnohospodárskych kultúrach.pdf

  PDF Document

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozodnutia.pdf

  PDF Document

 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf

  PDF Document

 • Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností.pdf

  PDF Document

 • Tlačivo splnomocnenie.pdf

  PDF Document

 • Tlačivo čestné prehlásenie.pdf

  PDF Document

 • VZNIK – ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI.pdf

  PDF Document

 • ŽIADOSŤ O POVOLENIE ODSTRÁNENIA STAVBY.pdf

  PDF Document

 • Žiadost' o vydanie stavebného povolenia.pdf

  PDF Document

 • Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby.pdf

  PDF Document

 • Žiadosť o prejednanie novoobjaveného majetku.pdf

  PDF Document

 • Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf

  PDF Document

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.pdf

  PDF Document

 • Žiadosť o zrušenie súpisného čísla.pdf

  PDF Document

 • Žiadosť o zápis rodinného domu na list vlastníctva.pdf

  PDF Document