Oficiálny web nájdete na:

Vyučovanie v ľudovej škole sa začalo 14. januára 1929 pod vedením učiteľky a zároveň správkyne Kláry Múčkovej, s počtom žiakom 44.
Vyučovanie bolo poldenné, realizované v dopoludňajších hodinách.
Prvou žiačkou, ktorá opustila školské lavice štátnej školy bola Serafína Jančigová.