Pravidelne už 13 rokov sa včelári zo Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov KNM stretávajú v poslednú januárovú nedeľu na výročnej členskej schôdzi.

Nerobia to len kvôli litere zákona, ktorá hovorí, že dobrovoľné združenie občanov sa musí stretnúť raz do roka. Včelári sa stretávajú radi. Okrem povinných vecí, ako sú správy o hospodárení, revízna správa, správa o činnosti, plán práce, ktoré vždy musia prerokovať, si vymieňajú medzi sebou skúsenosti, zhodnotia predchádzajúci rok a sú plní očakávania z toho nasledujúceho. Snom a túžbou každého včelára je jar, s ktorou príde oteplenie a prebúdza sa život v úľoch.

Po včelárskej hymne si všetci prítomní uctili minútou ticha zomrelých včelárov. Schôdzu otvoril a viedol Ing. Štefan Vlček, ktorého krásnou básňou doplnila začínajúca včelárka Zuzka Kalužníková.

Príhovorom všetkých privítala a poďakovala za včelársku prácu i starostka obce Alena Dudeková, ktorá je veľkou fanúšičkou a podporovateľkou včelárov. Včelári majú však podporu aj od ďalších obcí, ako Rudina, Rudinská, Ochodnica, pravidelne ich podporuje aj Urbariát Povina, Pozemkové združenie Povina a v posledných dvoch rokoch aj člen včelár Milan Dupkala.

Výročnú schôdzu prišli svojou účasťou podporiť aj hostia z družobných organizácií na čele so svojimi predsedami:  ZO ČZV Ťerlicko, ZO ČZV Lubno,ZO ČZV Česky Tesin ,a Polskeho Diengelowa ako aj predsedovia susedných organizácii SZV Rajec, Turzovka, Stará Bystrica. V krátkom príhovore predstavili svoje organizácie a ich prácu. Schôdze sa zúčastnil aj predseda Slovenského zväzu záhradkárov KNM, ktorý nielen predstavil plán práce, ale aj pozval včelárov na pravidelné prednášky v kultúrnom dome v KNM.

Po dobrom obede nasledovali prednášky, na ktoré sa všetci tešili. Slova sa ujal učiteľ včelárstva a chovateľ matiek M. Káčerík, ktorý sa podelil o svoje dlhoročné skúsenosti so všetkými prítomnými.

Dôstojný pán M. Mucha interpeloval svoje skúsenosti z Rajca, kde vedie aj včelársky krúžok. Včelári sa intenzívne venujú vzdelávaniu a práci s mládežou. Porozprávala o tom Janka Hvolková a Miloš Belan.

„Moje poďakovanie patrí p. Srncovej a p. Hladovej za prípravu sály a dôstojné zabezpečenie včelárskeho plesu a výročnej členskej schôdze včelárov. Svojou profesionalitou nám zabezpečili príjemne strávené včelárske akcie“, dodal predseda ZO SZV KNM Miloš Belan.

 

Foto z výročnej schôdze nájdete na:

https://kysuckenovemesto.vcelari.sk/