Oznámenie o prerušení prevádzky jednej triedy v MŠ

Od administrator

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY JEDNEJ TRIEDY V MŠ Na základe pozitívneho výsledku pedagogického zamestnanca v MŠ v triede Lienok – malá trieda, Vám oznamujeme, že prerušujeme prevádzku v tejto triede po dobu 10 dni od 11.12.2020 do 20.12.2020 Prerušenie prevádzky bolo prerokované so zriaďovateľom a následne odsúhlasené. S pozdravom Mgr. Lenka Rybánska zástupca riaditeľa pre materskú školu…

Oznam pre rodičov MŠ

Od administrator

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe výsledkov celoplošného testovania, nepriaznivého zdravotného stavu pedagogických zamestnancov a následne nadpočetnej chorobnosti detí, prerušujeme prevádzku Materskej školy v Povine  po dobu 10 dní a to od 3.11.2020 do 12.11.2020. Materská škola bude v prevádzke od 13.11.2020 oznam pre rodičov MŠ

Zápis detí do MŠ Povina

Od administrator

Zástupkyňa riaditeľa pre Materskú školu Povina oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), sa  menia podmienky a…