Vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické a fyzické osoby – podnikateľov na prísny zákaz:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Fyzická osoba nesmie:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu                                                                                                                                                                                             Ďalej je občan povinný :
  • dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi
  • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zároveň upozorňujeme, že od 17. 3. 2020 od 06:00 hod je v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto bol vyhlásený ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU, kedy je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.