Profil verejného obstarávateľa

Obec Povina je podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ : Obec Povina
Sídlo : Povina 155, Povina, 023 33
Štatutárny zástupca : PhDr. Alena Dudeková
IČO: 00314200
DIČ: 2020553194

Dokumenty VO

  2016-a-staršie[+]

 • Informacia-o-vysledku-vyhodnotenia-ponuk-03_10_2014.pdf

  PDF

 • Vykaz-a-vymer.xls

  File

 • Vyzva-na-predkladanie-ponuk-26_09_2014.pdf

  PDF

 • Zaznam-z-prieskumu-trhu-pri-zakazke-s-nizkou-hodnotou-05_01_2012.pdf

  PDF

 • Zaznam-z-prieskumu-trhu-pri-zakazke-s-nizkou-hodnotou-20_04_2011.pdf

  PDF

 • 2017[+]

  2018[+]

  2019[+]

  2020[+]

  Elektricky-robot[+]

 • Vyhodnotenie-vyzvy-kuchynsky-robot.pdf

  PDF

 • Vyzva-na-predkladanie-cenovej-ponuky-kuchynsky-robot.pdf

  PDF

 • Obstaranie-motoroveho-vozidla[+]

 • Vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-obstaranie-motoroveho-vozidla.pdf

  PDF

 • Vyzva-na-predlozenie-ponuky[+]

 • Vyzva-na-predlozenie-ponuky.pdf

  PDF

 • Rekonstrukcia-elektrickej-instalacie-v-objekte-jedalne-ZS-Povina.pdf

  PDF

 • 2021[+]