Jarné upratovanie nadrozmerného odpadu

Od administrator

Vážení občania, vo štvrtok 21. 04. 2022 budú osadené veľkokapacitné kontajnery na nadrozmerný odpad, ktorý sa nezmestí do popolníc na TKO. Do kontajnera patrí: nábytok, koberce, detské kočíky, podlahoviny a pod… Do kontajnera NEPATRÍ: komunálny a stavebný odpad, elektronický a biologický odpad, farby, riedidlá, postreky, oleje, pneumatiky a pod. Odpadové stojiská sú pod kamerovým systémom,…

Veľká noc v Základnej škole

Od administrator

Prichádzajúca jar a výzdoba našej školy sú aj akýmsi znamením príchodu najkrajších sviatkov v roku  – Veľkej noci. Ich symbolmi sú aj vajíčka – kraslice, bahniatka, zajace, kuriatka, korbáče a samozrejme voda. V areáli Základnej školy Povina tento rok vyrástol strom plný veľkonočných vajíčok. Priniesli ich školáci, rodičia, učitelia, a tak si pripomenuli dôležité sviatky roka. Je to už tradícia, že si…

Taktické cvičenie DHZO Povina

Od administrator

Práca hasiča nie je len o požiari či povodniach, ale aj o záchrane ľudského života. Hoci nám počasie nedovolilo byť v teréne, simulácie dusiaceho sa dieťaťa, nešťastného pádu z výšky, záchrana muža, ktorý zapil lieky alkoholom, či muž zasiahnutý elektrikou vo vode… odborným vyšetrením a prvom pomocou nás previedli dobrovoľníci Záchranného systému RESCUE Považie pod…

Akcie v obci Povina

Od administrator

Vážení občania, jar je v plnom prúde a nám sa začínajú tradičné aktivity, ktoré sme po minulé roky realizovali a sme veľmi šťastní, že už ich môžeme organizovať znova. V najbližších dňoch nás čaká uvítanie detičiek do života. V minulom roku sa narodilo 15 detí, z toho 6 dievčat a 9 chlapcov. Uvítanie bude 27.…

Nábor detí a mládeže do dobrovoľného hasičského zboru

Od administrator

Vážení rodičia, vážená mládež, dobrovoľný hasičský zbor obce Povina otvára svoje hasičské brány a otvára krúžok pre mladých hasičov. Cieľom krúžku mladých hasičov je rozvíjať vedomosti a zručnosti detí vo vzťahu k požiarnej ochrane. Deti absolvujú nielen výchovnú a vzdelávaciu činnosť, ale budú rozvíjať aj svoju fyzickú zdatnosť pri zdolávaní rôznych súťažných disciplín na súťažiach.…

Vojnový konflikt na Ukrajine

Od administrator

Štvrtok 24. februára 2022 sa zapíše do histórie. Na Ukrajine sa začal vojnový konflikt. Slovensko zasiahnuté prílevom ľudí utekajúcich z Ukrajiny si vyžiadalo opatrenia aj pre samosprávy. Na základe rokovaní a príkazov z krízových štábov Okresného úradu KNM mali obce povinnosť poskytnúť ubytovanie pre matky a deti, ktoré utekajú pred vojnou zo svojej rodnej krajiny.…

Výročná členská schôdza DHZO Povina

Od administrator

V sobotu 26. marca sa v zasadačke Obecného úradu uskutočnila výročná členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru obce Povina. Predseda DHZO Emil Šefar privítal hostí a otvoril schôdzu. Po zhodnotení záchranných prác uplynulých dvoch rokov rozdal medaily za obetavú prácu. Starostka obce poďakovala hasičom nielen za prácu pri požiaroch, povodniach, v materskej škole, testovaní a Covid…

Návšteva obecnej knižnice

Od administrator

Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. Pri tejto príležitosti navštívili obecnú knižnicu žiaci základnej školy. Okrem knižnice ich čakali aj veľmi zaujímavé programy, ktoré pani učiteľky pripravili pre žiakov. Tých najstarších čakal vedomostný kvíz o…

Deň učiteľov v Povine

Od administrator

V marci už tradične slávime deň učiteľov. Výnimkou nebol ani tento rok, kedy starostka obce osobne poďakovala za prácu, trpezlivosť a výchovu našich detí v materskej a základnej škole. Deň učiteľov sa oslavuje 28. 3. v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského – učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je…