Zmenu odchodu autobusu

Mnohí občania sa obrátili na Obecný úrad s požiadavkou na zmenu ranného autobusu. Preto sme kontaktovali Slovenskú autobusovú dopravu v Žiline a žiadali, aby sa ranný spoj vrátil na pôvodný čas odchodu, a to 7:40 hod zo zastávky Tatarovce. Sad Žilina vyhovela našej požiadavke a zmena bude platiť od 8. marca 2020.   Čitať ďalej

OZNAM O PORUCHE VODY

Žiadame občanov Poviny, aby si dôkladne skontrolovali vodovodné potrubia a prípojky, pretože nám začali chodiť dvojnásobné faktúry za vodu!!!! Niekde musí byť porucha, preto vás žiadame o spoluprácu. Ak budete počuť niekde o syčanie vody, alebo uvidíte roztopené miesto na ceste, oznámte to na Obecný úrad. Čím skôr sa porucha odstráni, tým viac peňazí za Čitať ďalej

Trojkráľový turnaj 2020 vyhral policajný tím ŠKP

V Trojkráľovom hokejbalovom turnaji zvíťazil tím policajtov. Organizovanie hokejbalového turnaja je v obci Povina už dlhou tradíciou. Medzi prvých organizátorov turnaja patril Martin Staňo, potom Ľuboš Damaška, Alena Dudeková a následne to prebrala obec a športová komisia. Turnaj sa uskutočňuje vždy v období Troch kráľov. „V predchádzajúcich ročníkoch sme museli deň pred turnajom zvolať hráčov a svojpomocne postaviť oplotenie z europaliet a natiahnuť Čitať ďalej

Oznam o dani z nehnuteľnosti

Obec Povina upozorňuje fyzické aj právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2019 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, sú povinné podať  priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak im zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti sú povinné podať priznanie k Čitať ďalej

Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 29.02.2020

1. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v  zozname voličov ktorého je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 2. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň t.j. 28.02.2020 pred konaním volieb v úradných hodinách obce (v čase od 7.00  do 14.00 h). Obec vydá Čitať ďalej

Novoročný príhovor starostky obce

Vážení spoluobčania, drahí Povinčania, hoci v nás ešte doznievajú emócie z vianočných sviatkov, kalendár nám jasne naznačuje, že musíme otočiť list a sústrediť sa na príchod nového roka. Pevne verím, že rok 2019 bol pre vás rokom úspešným, priniesol mnohé radosti i nové zážitky. Rada by som Vám vyslovila poďakovanie, pretože spoločnými silami sme dokázali zrealizovať mnohé projekty, skvalitniť Čitať ďalej

Želáme požehnané Vianočné sviatky

Vážení občania, blíži sa najkrajší čas v roku. Čas, kedy by sme mali spomaliť, oddýchnuť si, stretnúť sa s rodinou a priateľmi. Preto nám dovoľte popriať Vám krásne a požehnané Vianoce strávené v kruhu svojich najbližších, nech sú vianočné sviatky plné lásky a radosti a rok 2020 plný osobných i pracovných úspechov, želajú poslanci OZ, Čitať ďalej