Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Od administrator

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)         a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky  Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii…

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Od administrator

Stredoslovenská distribučná  oznamuje občanom, že dňa 4.10.2023  od 06:30:00 do: 4.10.2023 16:30:00 hod bude prerušená distribúcia elektriny v celej obci z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..   Viac informácií nájdete v priloženej  pdf prílohe : Vyrozumenie

Kysucká knižnica informuje

Od administrator

Študenti stredných škôl pozor!   Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja teraz ponúka študentom stredných škôl pri návšteve knižnice ročné členstvo a platný čitateľský preukaz v 50 % zľave iba za poplatok 2 €.   Navyše všetci zaregistrovaní stredoškoláci, ktorí využijú túto zľavu, budú zaradení do žrebovania o knihu ČAROVNÉ KYSUCE.   Ponuka platí do 31.…

Projekt od Nadácie Pontis bol úspešný

Od administrator

Nadácia Pontis v tomto roku podporila grantom vo výške 1270,- eur Dobrovoľný hasičský zbor obce Povina. V rámci projektu bolo zakúpených 13 búnd, 12  kusov detských dresov a 10 šiltoviek pre hasičov, ktoré budú slúžiť na reprezentačné účely hasičov a detí obce. Deti v dresoch reprezentovali hasičský zbor už aj na hodových slávnostiach obce. Pri…

V Povine oslávili významné udalosti

Od administrator

V sobotu 26.8. sa stretli zástupcovia dobrovoľného hasičského zboru Povina, aby si pripomenuli a spoločne oslávili 100. výročie ich vzniku. Pozvanie prijali aj viaceré DHZ z okresu KNM a svoj významný deň začali svätou omšou, na ktorej slávnostne pripli posvätené stuhy na zástavu starostka obce a predseda DHZ Povina Emil Šefar. Následne sa v sprievode všetci pozvaní presunuli do urbárskeho domu,…

Odpis elektriny v domácnostiach

Od administrator

V obci Povina sa bude od soboty 2.9. do pondelka 4.9.2023 odpisovať elektrina v domácnostiach povereným pracovníkom Stredoslovenskej Distribučnej a.s. Na odberných miestach s inteligentným meracím systémom (IMS) sa fyzický odpočet nevykonáva, iba vo výnimočných prípadoch pri kontrole. Stredoslovenská distribučná a.s. prosí o sprístupnenie odberných miest. Pri nezastihnutí odberateľa sa zanecháva lístok a stav elektromera…

Obecný úrad v novom šate

Od administrator

Rekonštrukcia obecného úradu trvala 3 mesiace a bola vykonaná na základe získaného eurofondového projektu “Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu” v hodnote viac ako 200.000,- eur V rámci projektu sa zateplil obvodový plášť, natiahla sa bielo-zelená vonkajšia omietka a sokel z kameňa, výmena okien a vonkajších dverí + 1 vnútorné dvere do podkrovia, nové podbytie a…

Materská škola otvára svoje brány

Od administrator

Milí rodičia, prázdniny sa pomaly chýlia ku koncu a začína sa nový školský rok. Prevádzka MŠ Povina sa začína 4.9.2023 od 6:30 hod – 16:00 hod. Deťom je potrebné priniesť podpísané prezuvky a pyžamo, náhradné oblečenie uložené v ruksačiku, hrebeň pre dievčatá, kópiu preukazu poistenca, pre predškolákov zubná pasta a kefka. Veľmi nás teší, že…