Ako to je s odpadmi v našej obci ???

„Separovanie odpadu je v súčasnosti nevyhnutné a nie je vôbec náročné. Neodstraňuje príčiny, ale iba dôsledky problému s odpadmi. Separovaním sa zníži objem komunálneho odpadu, za ktorý platíme. Separovanie má aj estetický dopad a chránime tým životné prostredie“. TKO – separovanie celý článok na stiahnutie https://obec-povina.sk/wp-content/uploads/2019/12/TKO-separovanie-článok-na-web.pdf Čitať ďalej

Dobrovoľní hasiči Dolných Kysúc rokovali v Povine

V nedeľu 1.12.2019 sa v ranných hodinách schádzali  funkcionári DHZ z Uz O DPO SR Kys.N.Mesto, aby  sa v dome kultúry v Povine zoznámili s novými úpravami rovnošatového predpisu, udeľovaní medailí a vyznamenaní DPO SR. Zahájenie a privítanie hostí vykonala zaslúžilá členka DPO SR vrchná inštruktorka  okrskov 1-4  Anna Ševčíková. Privítala starostov obcí, PhDr. Alenu Dudekovú z Poviny, MVDr. Milana Hlavatého zo Snežnice, Čitať ďalej

V darovaní krvi pokračujú.

Krv je nepochybne najvzácnejšou tekutinou. O tom nepochybujú ani organizátori darovania krvi v rámci Dolných a Horných Kysúc, preto tento rok darovali krv už niekoľkokrát. Primátor KNM Marián Mihalda vždy zabezpečí odvoz, ktorý všetkých odvezie do kysuckej nemocnice v Čadci. Darcov krvi oslovujú starostovia Alena Dudeková a Jozef Cech. Na minulotýždňovom darovaní krvi poslanec VÚC Žilina Dušan Mičian zabezpečil aj Čitať ďalej

Navštívili seniorov v domovoch sociálnych služieb

Navštívili svojich občanov v domovoch sociálnych služieb. V obci Povina nezabúdajú ani na tých občanov, ktorí žijú v domovoch sociálnych služieb. V stredu starostka obce Povina Alena Dudeková so zástupcom Petrom Vargom navštívila domovy sociálnych služieb v KNM, aby pripomenula, že i keď občania nežijú v obci, stále sa na nich myslí a najmä nezabúda. O tom, že ich návšteva potešila, svedčili úsmevy na Čitať ďalej

V Povine vybudovali workoutové ihrisko.

„V školskom areáli chceme vybudovať športovo-oddychové centrum, v ktorom by mládež trávila svoj voľný čas“, uviedla starostka obce Alena Dudeková po vybudovaní ihriska. Čaká nás ešte úprava terénu, s ktorou prisľúbil pomoc aj pán riaditeľ Kobeda. Workoutové ihrisko poslúži nielen deťom ZŠ s MŠ, ale aj mládeži, ktorá už školu nenavštevuje. Jednotlivé prvky zostavili chlapi z Champion Clubu, ktorí Čitať ďalej