ODPIS VODOMEROV DO 31. MÁJA 2020

Od dnes vám budú doručované informačné letáky o odpise vodomerov, preto vás prosíme, aby ste si skontrolovali schránky. Žiadame občanov, aby do 31. mája 2020 nahlásili stav vodomerov na Obecný úrad – telefonicky, osobne, elektronicky: obecpovina@stonline.sk, alena.dudekova@obec-povina.sk, janka.klobucnikova@obec-povina.sk Na základe uznesenie OZ č. 21/2020 zo dňa 29. 04. 2020 bude s platnosťou od 1. 6. 2020 Čitať ďalej

Oznámenie o konaní svätých omší v Povine

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú od 6. mája 2020 povolené verejné bohoslužby pri dodržaní nasledovných podmienok: – vstup a pobyt v kostole len s použitím rúška, – pri vchode do kostola si dezinfikovať ruky, – dodržať odstup medzi osobami minimálne 2 metre, – dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky) a nepodávať Čitať ďalej

Aktualizácia informácií COVID-19

opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020 ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45,  826 45 Bratislava Číslo: OLP/3796/2020 Bratislava 05.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o Čitať ďalej

Aplikácia “Zostaň zdravý”

Aplikácia umožňuje ľuďom lepšie sa chrániť pred šíriacim sa vírusom tým, že ich podporuje v dodržiavaní karantény dozvedieť sa o priblížení sa k pacientovi s pozitívnym testom ( na vzdialenosť 50 metrov) získať informáciu o priblížení sa k pozitívne testovanému jedincovi a spätne ( v období posledných dní), akonáhle sa u dotyčného potvrdí prítomnosť vírusu Čitať ďalej

Jarný zber nadrozmerného odpadu

Vážení občania, vo štvrtok 30.4.2020 budú osadené veľkokapacitné kontajnery na nadrozmerný odpad, ktorý sa nezmestí do popolníc na TKO. Do kontajnera patrí: nábytok, koberce, detské kočíky, podlahoviny a pod… Do kontajnera nepatrí: komunálny a stavebný odpad, elektronický a biologický odpad, farby, riedidlá, postreky, oleje, pneumatiky a pod. Kontajnery na šatstvo budú osadené v obci už Čitať ďalej

Zmena úradných hodín obecného úradu Povina

Nízky počet pozitívne testovaných a neustále sa zvyšujúci počet uzdravených ľudí z koronavírusu COVID-19 nám umožňuje postupne sa vracať do bežnej prevádzky obecného úradu. Predlžujeme úradné hodiny stránkových dní, nestránkové dni zostávajú utorok a štvrtok. Nezabúdame však na hygienické opatrenia, ochranné rúška, rukavice a nariadenie hlavného hygienika. Ďakujeme, spolu to zvládame 🙂 Čitať ďalej