Krv je nepochybne najvzácnejšou tekutinou. O tom nepochybujú ani organizátori darovania krvi v rámci Dolných a Horných Kysúc, preto tento rok darovali krv už niekoľkokrát. Primátor KNM Marián Mihalda vždy zabezpečí odvoz, ktorý všetkých odvezie do kysuckej nemocnice v Čadci. Darcov krvi oslovujú starostovia Alena Dudeková a Jozef Cech. Na minulotýždňovom darovaní krvi poslanec VÚC Žilina Dušan Mičian zabezpečil aj darcov z kysuckej školy Gymnázium, medzi ktorými boli aj prvodarcovia a zvládli to bravúrne. A aby darcovia neboli vyčerpaní a nabrali silu, p. Mičian vždy všetkých darcov pozýva na obed, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

Posledné tohtoročné darovanie krvi bolo špeciálne, nieslo sa v duchu večera vďaky, na ktorom riaditeľ nemocnice Martin Šenfeld nielenže poďakoval všetkým za spoluprácu a sponzoring, ale účelom galavečera bola aj krásna myšlienka. Vstupné, ktoré sa vyzbieralo, putovalo na zakúpenie hyperbarickej komory, ktorá bude slúžiť všetkým Kysučanom. Galavečer sprevádzala skupina Veľký dom za doprovodu Zuzky Zuzčákovej Gacíkovej, ktorí navodili príjemnú hudobnú atmosféru.

Ďakujeme p. riaditeľovi za rozvoj a efektívne ekonomické hospodárenie nemocnice, má to pevne v rukách, o čom nás presvedčuje každým dňom.