Poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r.2014-2018:

                                                 Marián Benda

                                                 Mgr. Jozef Damaška

                                                 Bc. Jozef Drugo

                                                 Mgr. Alena Dudeková

                                                 Alena Chudinová

                                                 Ján Kocúr

                                                 Mária Ochodničanová

                                                 Peter Varga

                                                 Ing.Štefan Vojtáš