Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu v našej obci sa uskutoční dňa 22. 08. 2019. Prosíme o vyloženie elektroodpadu pred brány – pred 8:00 hod.