Vážení rodičia,

Žiadame Vás o vyjadrenie sa k otázke návratu Vašich detí (z 2. stupňa ZŠ) po období vianočného voľna, resp. splnenia podmienky otestovanie sa Vás (jedného z rodičov) a Vášho dieťaťa ako jedinú podmienku k návratu detí do škôl a pokračovaní v prezenčnom vyučovaní Vašich detí. V prílohe prikladáme „Dotazník predbežného prieskumu“, ktorého výsledok nám umožní požiadať o zriadenie mobilného odberného miesta v našej škole vrátane personálneho zabezpečenia a potrebného počtu antigénových testov.

Ak sa Vám z nejakého dôvodu nepodarí vytlačiť dotazník a zaslať ho späť do školy, resp. triednemu učiteľovi, prosíme Vás aspoň o informáciu Vášho rozhodnutia a to najneskôr do 21.12.2020 do 12,00 hodiny.

Vašim deťom boli zaslané dotazníky a tiež boli o tom informovaní triedni učitelia.

Vyplnený dotazník, resp. Vaše vyjadrenie adresujte:

  • na mail triedneho učiteľa svojho dieťaťa, alebo
  • na mail, z ktorého Vám bola zaslaná táto informácia

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme a so želaním pokojných vianočných sviatkov, ostávame s pozdravom.

PhDr. Alena Dudeková                                                 Mgr. Ľubomír Kobeda

starostka obce                                                              riaditeľ školy