50. výročie ZŠ Povina

Vážení rodičia a priatelia školy!
Ako už viete, naša škola oslavuje 50. výročie jej založenia. Radi by sme ukázali, ako sa v škole žilo, kto pôsobil, aké akcie sa konali, atď… Prosíme Vás o foto dokumentáciu.
Za zapožičanie Vašich fotografií Vám vopred ďakujeme !!