Aktualizácia informácií – okres KNM v 3. stupni

Vážení občania,

od 01. marca 2021 sa okres KNM nachádza podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 v treťom stupni varovania. Viac informácií nájdete v priloženom linku:

ZZ_2021_90