• Aplikácia umožňuje ľuďom lepšie sa chrániť pred šíriacim sa vírusom tým, že ich podporuje v dodržiavaní karantény
  • dozvedieť sa o priblížení sa k pacientovi s pozitívnym testom ( na vzdialenosť 50 metrov)
  • získať informáciu o priblížení sa k pozitívne testovanému jedincovi a spätne ( v období posledných dní), akonáhle sa u dotyčného potvrdí prítomnosť vírusu SARS-CoV-2
  • https://www.zostanzdravy.sk/
  • https://www.mojandroid.sk/zostan-zdravy-test/