Dňom 3. mája 2021 začína asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky a ešte sa nesčítali. Asistované sčítanie bude trvať 6 týždňov do 13. júna 2021. V obci Povina je zriadené na tento účel kontaktné miesto, ktoré sa nachádza v zasadacej miestnosti obecného úradu. So sčítaním obyvateľom pomôže stacionárna asistentka a mobilná asistentka sčítania vymenované starostkou obce.

Adresa kontaktného miesta: Obecný úrad, Povina 155, 02333
Telefónne číslo/e-mail: 041 421 14 21/info@obec-povina.sk

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok:     7:00 – 15:00
Streda:     7:30 – 16:30
Štvrtok:    7:00 – 15:00
Piatok:     7:00 – 14:00

Obyvatelia, ktorí sa nemôžu dostaviť na kontaktné miesto, môžu sa sčítať v svojej domácnosti pomocou mobilného asistenta. V prípade, že o takúto službu máte záujem, kontaktujte Obecný úrad v Povine na tel. čísle: 041 421 14 21. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás navštívi mobilný asistent a zároveň si dohodnete termín a čas návštevy.

Dôležité upozornenie:
– všetky údaje v sčítacom formulári obyvateľ uvádza k referenčnému dátumu 1. január 2021.
– pri využívaní služby asistovaného sčítania nesmú byť obyvatelia v karanténe COVID-19.

Viac informácii nájdete na www.scitanie.sk