ÚVZ SR: Situáciu monitorujeme, zostaňme naďalej zodpovední Tlačiť E-mail
Štvrtok, 25 Jún 2020 18:26

Rovnako ako ostatné krajiny, aj Slovensko pristúpilo k postupnému uvoľňovaniu opatrení a k otváraniu hraníc. To so sebou prináša aj väčšiu mieru rizika zavlečenia ochorenia COVID-19 na naše územie ako importovanú nákazu.

Rastúci počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v ostatných dňoch je dôsledkom aktívneho dohľadávania kontaktov s pozitívnymi osobami zo strany regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a cieleného testovania týchto kontaktov.

V regiónoch pracujú dlhoroční a skúsení epidemiológovia, ktorí dokážu potvrdené prípady ochorenia COVID-19, respektíve ohniská nákazy veľmi rýchlo identifikovať, podchytiť a nariadiť potrebné protiepidemické opatrenia. Bez odkladu dohľadávajú kontakty potvrdených prípadov, tie úzke dávajú do izolácie a nariaďujú im klinický odber vzoriek na laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19.

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v prípade výskytu potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 informujú o celkovej situácii samosprávy a zainteresované subjekty a spoločne ju riešia.

Ľudia v regiónoch sú zo strany hygienikov informovaní o potrebe dodržiavania všetkých potrebných protiepidemických opatrení a hygienických zásad.

Toto všetko sú veľmi účinné kroky k eliminácii šírenia ochorenia COVID-19.

Dôležité však je, aby šíreniu ochorenia bránila aj verejnosť. Stále je potrebné správať sa zodpovedne a dbať na účinné hygienické opatrenia, ako je dôkladné umývanie rúk, sociálny dištanc od cudzích osôb, respiračná hygiena, nosenie rúšok v interiéroch, v preplnených priestoroch, vo verejnej hromadnej doprave, na hromadných podujatiach a podobne. Zároveň je potrebné dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčané postupy regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

Ak niekto v ostatných 14 dňoch navštívil krajinu, ktorá sa nenachádza na zozname bezpečných krajín, je povinný v zmysle platného opatrenia ÚVZ SR prísť na územie Slovenskej republiky s negatívnym RT-PCR testom na ochorenie COVID-19 a prihlásiť sa na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR. Ten mu pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ho s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré je potrebné podstúpiť najskôr na piaty deň po príchode do SR.

Je veľmi dôležité a vyzývame ľudí, aby boli v čase stále prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19 zodpovední voči sebe a okoliu a brali situáciu vážne.

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4370:uvz-sr-situaciu-monitorujeme-zostame-naalej-zodpovedni&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky