Deň narcisov

Od administrator

Dňa 11. apríla si pripomíname deň narcisov, pri ktorom Základná škola s materskou školou v Povine organizuje tradičnú zbierku pre onkologicky chorých pacientov. V čase od 9:30 – 10:30 hod. budú chodiť po obci dievčatá z našej školy, ktorým môžete prispieť ľubovoľnou čiastkou, za ktorú dostanete žltý narcis. ĎAKUJEME  

Pneumatiky z osobných automobilov

Od administrator

Aby sme predišli čiernym skládkam pneumatík pohodených v lese či v potokoch, dávame vám milí Povinčania možnosť odložiť pneumatiky z osobných automobilov na stojiská so separovaným odpadom. Pneumatiky môžete na týchto miestach odložiť do 14.4., následne ich vyvezieme. UPOZORŇUJEME, že po tomto termíne už nebude možné pneumatiky odkladať na odpadových stojiskách!!!!  

Oznam

Od administrator

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Povina je 23,16 %. Úroveň vytriedania odpadov

Oznam MŠ Povina

Od administrator

Obec Povina oznamuje,  že od zajtra 26.2.2019 bude Materská škola zatvorená z dôvodu chrípkových prázdnin. Nástup bude 5.3.2019