Kysuckí včelári sa zúčastnili na výročnej schôdzi.

Pravidelne už 13 rokov sa včelári zo Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov KNM stretávajú v poslednú januárovú nedeľu na výročnej členskej schôdzi. Nerobia to len kvôli litere zákona, ktorá hovorí, že dobrovoľné združenie občanov sa musí stretnúť raz do roka. Včelári sa stretávajú radi. Okrem povinných vecí, ako sú správy o hospodárení, revízna správa, správa o činnosti, plán Čitať ďalej