Milí spoluobčania,

blíži sa testovanie na ochorenie Covid-19, ktoré sa zrealizuje aj v našej obci, a to v sobotu 31. 10. 2020 a v nedeľu 01. 11. 2020 v čase od 07:00 – 12:00 hod a od 13:00 hod do 22:00 hod, pričom posledný odber bude o 21:30 hod. V čase od 17:30 hod do 18:00 hod bude krátka prestávka.  Dovoľte nám dať do pozornosti pár základných informácií.

Testovanie bude prebiehať v telocvični Základnej školy, hlavný vchod bude od jedálne. Pred vchodom bude umiestnený dezinfekčný stojan, kde si prvý krát dezinfikujete ruky. Následne si vyčistíte nos a odkašlete. Vojdete do chodby telocvične s občianskym preukazom, alebo kartičkou poistenca, kde vás administratívni pracovníci zaregistrujú a odovzdajú číslo. Následne sa presuniete do telocvične, druhý krát si vydenzifikujete ruky, zdravotník vám odoberie vzorku z nosohltana a prejdete k stolu na konci telocvične, kde odovzdáte certifikát s vaším číslom. Ako čakáreň môžete využiť pripravené miestnosti, alebo exteriér za telocvičňou, kde bude v prípade nepriaznivého počasia postavený stan. Východ z testovania bude cez areál materskej školy, všetky cesty budú vyznačené bielo-červenou páskou a smerovými tabuľkami.

Dezinfekciu budú v priebehu dňa zabezpečovať naši skvelí dobrovoľní hasiči a ozónový sterilizátor s regeneráciou vzduchu

Prosíme Vás o dodržiavanie odstupov, ako aj o solidaritu v prípade starších občanov, či tehotných žien.

Ďakujeme veľmi pekne 🙂