Vážení občania,

v čase od 14. 05. – 30. 08. 2021 počas 8 dní, ktoré určia deň vopred, bude prebiehať na ceste III. triedy v k.ú. Kysucký Lieskovec realizácia geologických prieskumných vrtov, cestná premávka bude preto čiastočne obmedzená, zvýšte opatrnosť.

uzávierka III_2017 Kysucký Lieskovec