Je milá a nežná ako jarný kvet, čo snežienkou ho voláme.
Je dobrá a krásna ako rozprávka, čo osvieži nás po ráne.

 Je to naša mama! Ona len nám žije!
Dobre nám je, dobre, kým jej srdce bije.

 Je nám ako rosa, čo oživí kvet. Bez mamy je pustý,
  prázdny celý svet. Mama, drahá mama,
  my ťa rady máme. Za lásku ti srdce plné lásky dáme.