V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sa podujatie uskutoční dňa 27. 07. 2022 v čase od 9:00 do 16:00 hod v priestoroch MEDMEDICAL KLINIK Oščadnica. Toto podujatie bude zamerané predovšetkým na bezplatnú diagnostiku, analýzu, edukáciu a prevenciu všetkých oblastí zdravia spolu s možnosťou využitia konzultácie výsledkov meraní s kvalifikovanými odborníkmi. Taktiež v rámci Dňa zdravia v MEDMEDICAL KLINIK budú mať návštevníci možnosť využiť množstvo iných aktivít, ktoré súvisia s diagnostikou a meraním dôležitých ukazovateľov súvisiacich so zdravotným stavom, a to:

  • meranie telesných hodnôt moderným prístrojom InBody – pomer svalov, tukov, vody v tele spolu s konzultáciou s výživovými poradcami
  • meranie a analýza hodnôt krvného tlaku, cholesterolu, cukru spolu s možnosťou konzultácie
  • dentálne poradenstvo
  • aktivity zamerané na prevenciu rakoviny hrubého čreva
  • prezentácia benefitov VŠZP – Peňaženka zdravia
  • prehliadka kliniky a oboznámenie sa so všetkými špecializovanými ambulanciami s možnosťou využitia poradenstva v oblasti diagnostiky a liečby zdravotného problému spolu s osobnou rezerváciou termínu vyšetrenia

Rovnako v rámci Dňa zdravia v MEDMEDICAL KLINIK bude zabezpečené občerstvenie a malý darček pre všetkých návštevníkov, ktorí využijú príležitosť zúčastniť sa podujatia, vďaka ktorému budú mať možnosť zistiť zdravotnú výkonnosť svojho tela. Taktiež bude možnosť spoznať priestory kliniky a klásť otázky zamestnancom, ktorí návštevníkom radi poskytnú komplexné informácie.

V prípade záujmu o vyšetrenie Vám bližšie informácie poskytneme na Obecnom úrade v  Povine.