Zaujímavý nápad, s ktorým prišla pani učiteľka Katka Husárová Račaková, sa podarilo zrealizovať.

Katka vzdeláva nielen deti, ale aj seba. Školí sa cez etwinning, aby mohla robiť projekty so zahraničím. Na začiatok objavila niečo jednoduchšie, teda bez priamej komunikácie – žiak so žiakom.

Žiakov 7. a 8. ročníka oslovila s projektom vypracovania vianočných pohľadníc, ktoré pošlú žiakom do zahraničia. Žiaci neváhali a s nadšením sa do projektu zapojili. Samostatne, ale aj za asistencie pána učiteľa angličtiny zhotovili krásne vianočné pozdravy, ktoré poslali do Talianska, Turecka, Rumunska, Poľska, Nemecka, Portugalska a Francúzska. O tom, že projekt bol úspešný, niet pochýb. Vianočnú pohľadnicu vyrobenú žiakmi z Nemecka poslali na oplátku aj našim žiakom.

Ďakujeme pani učiteľke Katke a žiakom 7. a 8. ročníka za reprezentáciu našej školy v zahraničí.