Vážení občania,

spoločnosť T+T dvíha ceny za vývoz a likvidáciu odpadu o mieru inflácie, čo predstavuje 2,7%. Nové ceny budú platiť od 1.6.2020.

  • Zberná nádoba – 110 l /120l – z 0,83 na 0,85 eur
  • Zberná nádoba – 1100l – z 4,05 na 4,16 eur
  • Zberná nádoba – 240l – z 1,13 na 1,16 eur
  • Malé smetné nádobky – z 0,64 na 0,66 eur
  • Veľkokapacitný kontajner 7m3 (nosnosť 3 tony) – z 81,51 na 83,71 eur
  • Veľkokapacitný kontajner 7m3 (nosnosť 8 ton) – z 92,41 na 94,91 eur
  • Veľkokapacitný kontajner (20) 30m3 – z 155,54 na 159,74 eur
  • Veľkokapacitný kontajner 5m3 – z 81,51 na 83,71 eur
  • Veľkokapacitný kontajner na zber a vývoz oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok – z 308,07 na 316,39 eur
  • Cena za likvidáciu KO/tonu – z 29,07 na 29,86 eur.                                                                                                                                                                                                                                      Zvýšili sa aj ceny za prenájom nádob – ceny sú uvedené v dodatku č. 3 Rámcovej dohody č. 2788/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu v priloženom linku.

Dodatok č. 3 Rámcovej dohody T+T