2017 a staršie[+]

 • VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Povina 28.05.2012.pdf

  PDF

 • 2018[+]

  2019[+]

 • PROGRAM HOSPODÁRSKEHO SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE POVINA -2019-2023.pdf

  PDF

 • PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE Povina 2016 -2020.pdf

  PDF

 • Zámer prenájmu priestorov.pdf

  PDF

 • Zámer prenájom priestorov.pdf

  PDF

 • organiz.poriadok.pdf

  PDF

 • 2020[+]

 • Zámer prevodu časti pozemku.pdf

  PDF

 • 2021[+]

 • Zámer prenájmu nehnuteľnosti KNC 74-6.pdf

  PDF

 • Zámer prenájmu nehnuteľného majetku číslo súpisné 155.pdf

  PDF

 • Zámer prevodu časti pozemku E KN 5001.pdf

  PDF