2016 a staršie[+]

 • Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 12.08.2013.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. d-13-483-486001.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 1 k zmluve č. 1413.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 10 k zmluve č. 17-2006.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1413.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 3 k zmluve č. 1413.pdf

  PDF

 • Dodatok č.1 k zmluve 27.12.2011.pdf

  PDF

 • Dodatok č.1 k Zmluve č. KaHR-22-vs-1001-0214-42.pdf

  PDF

 • Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb 2-2013.pdf

  PDF

 • Dodatok č.1 rámcovej dohody č. 2788-2016.pdf

  PDF

 • Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. d-13-483-486001.pdf

  PDF

 • Dodatok č.2 k zmluve č. KaHR-22VS-1001-0214-42.pdf

  PDF

 • Dodatok č.3 k Zmluve č. 15-2015.pdf

  PDF

 • Dodatok č.4 k zmluve 1-01.pdf

  PDF

 • Dodatok č.4 k zmluve 2-2002.pdf

  PDF

 • Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1222-2016-d.pdf

  PDF

 • Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2282015D.pdf

  PDF

 • Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1222-2016-d.pdf

  PDF

 • Dohoda Č. 192015§54-ŠnZ.pdf

  PDF

 • Dohoda č. 20-ac-12-2015.pdf

  PDF

 • Dohoda č. 422015§ 54.pdf

  PDF

 • Dohoda č.01-2014-10.pdf

  PDF

 • Dohoda č.73-50j-2011.pdf

  PDF

 • Dohoda číslo 39§ 50j-2012.pdf

  PDF

 • Faktúra č. 16-2014.pdf

  PDF

 • Komisionárska zmluva 2013.pdf

  PDF

 • Kúpna zmluva 11.03.2013.pdf

  PDF

 • MANDÁTNA ZMLUVA 03.06.2013.pdf

  PDF

 • Mandátna zmluva č. 07-2011.pdf

  PDF

 • Mandátna zmluva č. 2015NO 011 IVOMOSlPovina.pdf

  PDF

 • Nájomna zmluva č. 1-2016.pdf

  PDF

 • Návrh na vklad 05.02.2015.pdf

  PDF

 • Poistka č. 9160052022.pdf

  PDF

 • ZMLUVA O DODAVKE A DISTRIBUCII ELEKTRINY 13.07.2012 (2).pdf

  PDF

 • ZMLUVA O DODAVKE A DISTRIBUCII ELEKTRINY 13.07.2012.pdf

  PDF

 • ZMLUVA O DODAVKE A DISTRIBUCII ELEKTRINY MKS.pdf

  PDF

 • ZMLUVA O DODAVKE A DISTRIBUCII ELEKTRINY OU.pdf

  PDF

 • ZMLUVA O DODAVKE A DISTRIBUCII ELEKTRINY TATAROV.pdf

  PDF

 • ZMLUVA O DODAVKE A DISTRIBUCII ELEKTRINY TJ_SlovPov.pdf

  PDF

 • ZMLUVA O DODAVKE A DISTRIBUCII ELEKTRINY VO_Tatarov.pdf

  PDF

 • ZMLUVA O DODAVKE A DISTRIBUCII ELEKTRINY VO_horkon.pdf

  PDF

 • ZMLUVA O DODAVKE A DISTRIBUCII ELEKTRINY VO_niz.kon.pdf

  PDF

 • ZMLUVA O POSKYTNUTí DOTÁCIE 29.06.2016.pdf

  PDF

 • ZMLUVA O VÝPOŽiČKE PODPERNÝCH BODOV 24.10.2014.pdf

  PDF

 • Zmluva 03.11.2014.pdf

  PDF

 • Zmluva 11.03.2013.pdf

  PDF

 • Zmluva 17.01.2012.pdf

  PDF

 • Zmluva 20.11.2011.pdf

  PDF

 • Zmluva 252012SK.pdf

  PDF

 • Zmluva 26.04.2010.pdf

  PDF

 • Zmluva 26.11.2013.pdf

  PDF

 • Zmluva 29.09.2015.pdf

  PDF

 • Zmluva 3.12.2014.pdf

  PDF

 • Zmluva 30.08.2013.pdf

  PDF

 • Zmluva Anjel 10.09.2013.pdf

  PDF

 • Zmluva O POSKYTNUTí DOTÁCIE PODlA VZN č.1-200S O POSKYTOVANí DOTÁCII (2).pdf

  PDF

 • Zmluva O POSKYTNUTí DOTÁCIE PODlA VZN č.1-200S O POSKYTOVANí DOTÁCII.pdf

  PDF

 • Zmluva auditorka 16.11.2012.pdf

  PDF

 • Zmluva auditorka 27.10.2015.pdf

  PDF

 • Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere A.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo 02.02.2011.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo 08.09.2013.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo 14.05.-2013.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo 2-2016.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo 23.12.2011.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo 29.05.2013.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo 5.1.2012.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo a licenčná zmluva 05.09.2016.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo d-12-483-486001.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo č. 08-2014.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo č. 1-2015.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo č. 13-2015.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo č. 2014-eb-01-020.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo č. 20160901.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo č. 34-2011.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo č. 4914-2016-1.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo č. sb09072015.pdf

  PDF

 • Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 15-2015.pdf

  PDF

 • Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb 2016.pdf

  PDF

 • Zmluva o kontokorentnom úvere č. l3820l5fUZ.pdf

  PDF

 • Zmluva o nájme 2016-001.pdf

  PDF

 • Zmluva o nájme n2012-0208.pdf

  PDF

 • Zmluva o nájme nebytových priestorov 2014.pdf

  PDF

 • Zmluva o odbere odpadov č.02.01.2016.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutí dotácie 17.02.2014.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytovaní služieb 2-2013.pdf

  PDF

 • Zmluva o prevode nehnuteľností 05.02.2015.pdf

  PDF

 • Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 1-2013.pdf

  PDF

 • Zmluva o spoluprácií pri organizovaní zberu použitého šatstva 10.02.2016.pdf

  PDF

 • Zmluva o termínovanom úvere č. 849-2016-UZ.pdf

  PDF

 • Zmluva o výpožičke 3-99-2010.pdf

  PDF

 • Zmluva o výpožičke pozemku parcele KNC č. 5309 (2).pdf

  PDF

 • Zmluva o výpožičke pozemku parcele KNC č. 5309.pdf

  PDF

 • Zmluva o zverejnení inzercie.pdf

  PDF

 • Zmluva poskytovaní audítorských služieb.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 02-2014.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 04370050013.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 1-2015.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 10-za-2016-mvsr.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 20110621.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 20153711.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 3-2010.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 30201-001-2011.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 4-2010.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 77-77777 010 -2003.pdf

  PDF

 • Zmluva č. Z201532256_Z.pdf

  PDF

 • Zmluva č. kahr-22vs-1001-02414-42.pdf

  PDF

 • Zmluva č. r28-2012.pdf

  PDF

 • Zmluva č.1413.pdf

  PDF

 • mandátna zmluva č. 12-2011.pdf

  PDF

 • 2017[+]

 • Dodatok k zmluve č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 849-2016-uz.pdf

  PDF

 • Mandátna zmluva 01.07.2017.pdf

  PDF

 • Nájomná zmluva č.1 2018.pdf

  PDF

 • Zmluva na poskytovanie servisných služieb 2017.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo 07.08.2017.pdf

  PDF

 • Zmluva o nájme nehnuteľnosti 6.02.2017.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutie dotácie 16.11.2017.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutí dotácie č. 184-k-ok-2017.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutí dotácie č. v3-2017-k-28.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytovaní služieb23.02.2017.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 1-2017.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 2-2017.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 3-2017.pdf

  PDF

 • 2018[+]

 • Dohoda č. 18-25-50j-39.pdf

  PDF

 • Kúpna zmluva 19.10.2018.pdf

  PDF

 • Nájomná Zmluva č.5-2018.pdf

  PDF

 • Nájomná zmluva č. 7-2018.pdf

  PDF

 • Nájomná zmluva č.2-2018.pdf

  PDF

 • Zmluva 1-18.pdf

  PDF

 • Zmluva 2-18.pdf

  PDF

 • Zmluva 20.11.2018.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo 05-2018.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo 6-2018.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo č. 03-2018.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo č.7-2018.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo č.8-2018.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutí dootácie CVČ 1-82019.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutí dotácie č. 67-k-ok-2018.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytovaní právnych služieb 13.03.2018.pdf

  PDF

 • Zmluva o prenájme nehnuteľného majetku obce Povina 01.08.2018.pdf

  PDF

 • Zmluva o prenájmenehnuteľnosti majetku obce Povina zo dňa 01.08.2018.pdf

  PDF

 • Zmluva o vytvorení diela 31.1.2018 (2).pdf

  PDF

 • Zmluva o vytvorení diela 31.1.2018 (3).pdf

  PDF

 • Zmluva o vytvorení diela 31.1.2018.pdf

  PDF

 • Zmluva o vytvorení diela č. 31.1.2018.pdf

  PDF

 • Zmluva o zabezpečení využívania komplexného softvéroho nástroja 20.08.2018.pdf

  PDF

 • Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 20.05.2018.pdf

  PDF

 • Zmluva o zverení majetku do užívania č.6-2018.pdf

  PDF

 • Zmluva č, 129443 08u02 20.11.2018.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 1048-2018.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 9-2018.pdf

  PDF

 • Zmluva č.8-2018.pdf

  PDF

 • Zmuva o dielo 04-2018.pdf

  PDF

 • 2019[+]

 • Dodatok 1 k NZ.pdf

  PDF

 • Dodatok č.1 k NZ 12019.pdf

  PDF

 • Dodatok č.1 k NZ 2-2019 Svrček.pdf

  PDF

 • Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve.pdf

  PDF

 • Dodatok č.2 Rámcovej dohody.pdf

  PDF

 • Dodatok č.4 k NZ 15403-EP-KM.pdf

  PDF

 • Dohoda o ukončení nájmu Chudinová.pdf

  PDF

 • Dohoda o ukončení nájmu Kvašňovská.pdf

  PDF

 • Nájomná zmluva č. 2-2019.pdf

  PDF

 • Nájomná zmluva č.1 2019.pdf

  PDF

 • Nájomná zmluva č.4-2019 Svrčková.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo Pavlusík.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo.pdf

  PDF

 • Zmluva o dodávke a odbere tepla č.TEP2020004.pdf

  PDF

 • Zmluva o kontrolnej činnosti-multifukcné ihrisko.pdf

  PDF

 • Zmluva o nájme nebytových priestorov 42019 KvašŇovská.pdf

  PDF

 • Zmluva o nájme nebytových priestorov 032019 Chudinová.pdf

  PDF

 • Zmluva o nájme nebytových priestorov 052019 BIOPEL.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutí dotácie 12019.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutí dotácie 22019.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutí dotácie 32019.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutí dotácie 42019.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutí dotácie 52019.pdf

  PDF

 • Zmluva o výpožičke kompostéra .PDF

  File

 • Zmluva č.182019 o poskytovaní audítorskych služieb.pdf

  PDF

 • Zmluva č.18972019.pdf

  PDF

 • 2020[+]

 • Dodatok č. 1-Ševčík.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 15-2015.pdf

  PDF

 • Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla BIOPEL.pdf

  PDF

 • Dodatok č.1-Bielešová.pdf

  PDF

 • Dodatok č.1-Paškala.pdf

  PDF

 • Dodatok č.2 k licenčnej zmluve.pdf

  PDF

 • Dodatok č.3 Rámcovej dohody s T+T.pdf

  PDF

 • Dohoda UPSVR č.20-25-010-81.pdf

  PDF

 • Dohoda UPSVR č.20-25-012-49.pdf

  PDF

 • Dohoda o ukončení nájmu-Dírerová.pdf

  PDF

 • Komionárska zmluva-stravné lístky.pdf

  PDF

 • Kúpna zmluvaLesy SR.pdf

  PDF

 • Rámcová zmluva 3020-2020 T+T..pdf

  PDF

 • Scan.pdf

  PDF

 • Zmluva -Ekostavgroup.pdf

  PDF

 • Zmluva BIOPEL.pdf

  PDF

 • Zmluva Karas.pdf

  PDF

 • Zmluva Tomatrik s.r.o..pdf

  PDF

 • Zmluva o beznom ucte.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo 2020.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo I. K. V. Projekcia s. r. o..pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo č.O1232019 Metal Servis.pdf

  PDF

 • Zmluva o dielo-SVS Inžiniering.pdf

  PDF

 • Zmluva o nájme 1-20 Hvolka.pdf

  PDF

 • Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ 1-82020.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ od 9-122020.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie r. 2020.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytovaní právnych služieb.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytovaní slsužieb -adsupra.s.r.o..pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytovaní služieb COVID 19.pdf

  PDF

 • Zmluva o prevode cenných papierov.pdf

  PDF

 • Zmluva o výpožičke 26.11.2020.pdf

  PDF

 • Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-566-0532020.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 1420376 o poskytnutí dotácie DPO.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 22020 o poskytnutí dotácie Farnosť sv.Jakuba KNM.pdf

  PDF

 • Zmluva č. 32020 o poskytnutí dotácie TJ Slovan Povina .pdf

  PDF

 • Zmluvač.12020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce-včelári.pdf

  PDF

 • Znluva o dodávke a odbere tepla č. TEP 2020-004.pdf

  PDF

 • 2021[+]

 • Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu MKS.pdf

  PDF

 • Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu OcÚ.pdf

  PDF

 • Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke.pdf

  PDF

 • Dohoda o skončení zmluvy o nebytových priestorov.pdf

  PDF

 • Dohoda č.21-25-054-23.pdf

  PDF

 • Kúpna zmluva - SEVAK.pdf

  PDF

 • Zmluva DPO.pdf

  PDF

 • Zmluva o nájme 2-2021.pdf

  PDF

 • Zmluva o poskytnutí dotácie 1-2021 -Včelári.pdf

  PDF

 • Zmluva o výpožičke kompostéra.pdf

  PDF

 • Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-280-004-2021.pdf

  PDF

 • Zmluva č.1-2021 CVČ KNM.pdf

  PDF