2019[+]

 • Navrh-Dodatok-c_1-2019-k-VZN.pdf

  PDF

 • Navrh-VZN-1-2019.pdf

  PDF

 • Navrh-VZN-2-2019.pdf

  PDF

 • Navrh-VZN-3-2019-.pdf

  PDF

 • Navrh-VZN-4-2019.pdf

  PDF

 • Navrh-VZN-5-2019.pdf

  PDF

 • Navrh-VZN-6-2019.pdf

  PDF

 • Navrh-dodatku-c_2-k-VZN-12014.pdf

  PDF

 • Navrh-dodatku-c_4-k-VZN-42012.pdf

  PDF

 • 2020[+]

 • Navrh-VZN-1-2020.pdf

  PDF

 • Navrh-dodatku-c_5-k-VZN-42012.pdf

  PDF

 • 2021[+]

 • Navrh-Dodatok-6-k-VZN-o-urceni-vysky-doacie.pdf

  PDF

 • Návrh Dodatku č.1 k VZN č.5-2019 o pdomienakach poskytovania do.pdf

  PDF

 • Návrh Dodatku č.8 k VZN č.4-2012 o určení výšky dotácie na mzd.pdf

  PDF

 • Návrh VZN č.1-2021 o podmienkach držania psov na území obce Pov.pdf

  PDF

 • Návrh dodatku č.7 k VZN č.4-2012 zverejnený dňa 5.10.2021.pdf

  PDF

 • 2022[+]

 • VZNč.1-2022 o určení výšky finančných prosttiedkov na mzdy a pr.pdf

  PDF