V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Povina v lehote od - do

—————————————————————————————-

2023

-Peter Baláž od 9.1.2023 do 26.1.2023
-Filip Klája od 11.1.2023 do 16.1.2023

-Eva Matejčíková od 16.1.2023 do 2.2.2023

– Filip Klája od 19.1.2023 do 5.2.2023

– Peter Kvak od 24.1.2023 do 10.2.2023

-Filip Klája od 24.1.2023 do 10.2.2023

-Romana Klájová od 25.1.2023 do 11.2.2023

-Romana Klájová od 25.1.2023 do 11.2.2023

-Eva Matejčíková od 8.2.2022 do 25.2.2023

-Filip Klája od 8.2.2022 do 25.2.2022

-Vladimír Baláž od 13.2.2023 do 2.3.2023

-Filip Klája od 13.2.2023 do 2.3.2023

 -Filip Klája od 15.2.2023 do 04.03.2023

-Romana Klájová od 17.2.2023 do  6.3.2023

-Filip klája od 21.2.2023 do 10.3.2023

-Ľubica Pavlusíková od 22.2.2023 do 11.3.2023

-Ján Tomáš od 27.2.2023  do 16.3.2023

-Ľubica Pavlusíková od 02.03.2023 do 19.03.2023

-Pavol Kubica od 02.03.2023 do 19.03.2023

-Jiří Čochner od 06.03.2023 do 23.03.2023

-Ľubica Pavlusíková od 06.03.2023 do 23.03.2023

-Romana Klájová od 10.03.2023 do 27.03.2023

-Filip Klája od 13.3.2023 do 30.03.2023

-Romana Klájová od 16.3.2023 – 02.04.2023

-Filip Klája od 20.3.2023-6.4.2023

-Ľubica Pavlusíková  od 27.3.2023 13.04.2023

-Filip Klája od 27.3.2023 do 13.04.2023

-Mário Bobáň od 27.3.2023 do 13.04.2023

-Vladimír Baláž od 29.3.2023 do 15.4.2023

-Sebastián Zboroň od 30.3.2023 do 16.4.2023

-Filip Klája od 31.03.2023 do 17.4.2023

-Romana Klájová od 3.4.2023 20.4.2023

-Romana Klájová od 3.4.2023 20.4.2023

– Romana Klájová od 14.4.2023 do 01.05.2023

– Filip Klája od 14.4.2023 do 01.05.2023

-Filip Klája od 19.4.2023 do 27.4.2023

-Mário Bobáň od 20.4.2023 do 7.5.2023

-Filip Klája od 21.4.2023 do 8.5.2023

-Mário Bobáň od 24.4.2023 do 11.5.2023

-Filip Klája od 24.4.2023 do 11.5.2023

-Filip Klája od 26.4.2023 do 13.05.2023

-Filip Klája od 27.4.2023 do 14.5.2023

-Filip Klája od 27.4.2023 do 14.5.2023

-Romana Klájová od 2.5.2023 do 30.5.2023

-Anna Donátová od 3.5.2023 do 31.5.2023

– Filip Klája od 11.5.2023 do 29.5.2023

-Romana Klájová od 11.5.2023 do 29.5.2023

-Mário Bobáń od 11.5.2023 do 29.5.2023

-Vladimír Baláž od 11.5.2023 do 29.5.2023

-Mário Bobáň od 19.5.2023 do 05.06.2023

-Milan Matejčík od 08.06.2023 25.06.2033

-Ľubica Pavlusíková od 15.6.2023 do 3.7.2023

Romana Klájová od 10.7.2023 do 18.07.2023

-Filip Klája od 17.7.2023 3.8.2023

-Romana Klájová od 17.7.2023 do 3.8.2023

-Lukáš Fujerík od 31.7.2023 do 17.8.2023

-Jaroslav Orieščik od 31.7.2023 do 17.8.2023

-Jaroslav Orieščik od 1.8.2023 do 18.8.2023

-Ľubica Pavlusíková od 7.8.2023 do 25.08.2023

-Mário Bobáň od 9.8.2023 do 26.8.2023

Peter Kvak od 9.8.2023 do 26.8.2023

-Ľubica Pavlusíková od 9.8.2023 do 26.8.2023

– Filip Klája od 15.8.2023  do1.9.2023

-Peter Kvak od 16.8.2023 do 2.9.2023

-Peter Kvak od 21.8.2023 do 7.9.2023

-Filip Klája od 21.8.2023 do 7.9.2023

-Filip Klája od 30.8.2023 do 17.9.2023

-Filip Klája od 6.9.2023 do 23.9.2023

– Filip Klája od 11.9.2023 do 28.9.2023

-Filip Klája od 18.9.2023 do 5.10.2023

-Filip Klája od 18.9.2023 do 5.10.2023

-Ľubomír Januš od 19.9.2023 do 6.10.2023

Romana Klájová od 28.9.2023 do 15.10.2023

– Filip Klája od 2.10.2023 do 20.10.2023

-Filip Klája od 2.10.2023 do 20.10.2023

-Ľubica Pavlusíková od 2-10-2023 do 20.10.2023

-Filip Klája od 4.10.2023 do 22.10.2023

-Romana Klájová od 4.10.2023 do 22.10.2023

-Peter Kvak od 5.10.2023 do 24.10.2023

-Romana Klájová od 5.10.2023 do 24.10.2023

-Vladimír Baláž od 9.10.do 26.10.2023

-Ľubica Pavlusíková od 12.10.2023 do 29.10.2023

-Romana Klájová od 12.10.2023 do 29.10.2023

-Ľubomír Januš od 12.10.2023 do 29.10.2023

-Romana Klájová od 16.10.2023 do 2.11.2023

-Filip Klája  od 19.10.2023 do 5.11.2023

-Ľubomír Januš od 1.11.2023 do 19.11.2023

-Filip Klája od 3.11.2023 do 20.11.2023

-Ľubomír januš od 7.11.2023 do 24.11.2023

–Filip Klája od 7.11.2023 do 24.11.2023

-Pavlusíková Ľubica od 20.11.2023 do7.12.2023

.Filip Klája  od 22.11.12023 do 3.12.2023

-Filip klája od 24.11.2023 do 11.12.2023

– Miriam Šulíková od 1.12.2023 do 19.12.2023

-Pavol Kubica od 1.12.2023 do 19.12.2023

-Filip Klája od 1.12.2023 do 19.12.2023

-Ľubomír Januš od 1.12.2023 do 19.12.2023

-Peter Kvak od 4.12.2023 22.12.2023

-Romana Klájová od 14.12.2023 31.12.2023

-Filip Klája od 22.12.2023 do 9.1.2024

-Anna Donátová od 27.12.2023 do 13.1.2024

 2024

– Ľubomír Januš od 8.1.2024 do 26.01.2024

-Mário Bobáň od 8.1.2024 do 26.01.2024

-Jiří Čochner od 10.1.2024 do 28.01.2024

-Filip Klája od 16.1.2024 do 3.2.2024

-Romana Klájová od 15.1.2024 do 2.2.2024

-Romana Klájová od 17.1.2024 do 4.2.2024

-Petr Gdovin od 18.1.2024 do 5.2.2024

-Peter Kvak od 18.1.2024 do 5.2.2024

-Peter Kvak od 24.1.2024 do 11.2.2024

-Mário Bobáň od 29.1.2024 16.2.2024

-Vladimír baláž od 29.1.2024 do 16.2.2024

-Filip Klája od 30.1.2024 do 17.2.2024

– Vladimír Baláž od 30.1.2024 do 17.2.2024

-Filip Klája od 1.2.2024 do 19.2.2024

-Ľubiica Pavlusíková od 1.2.2024 do 19.2.2024

-Peter Kvak od 9.2.2024 do 27.2.2024

-Ľubomír Januš od 9.2.2024 do 27.2.2024

– Mário Bobáň od 12.2.2024 do 1.2.2024

 -Ľubica Pavlusíková od 22.2.2024 do 11.3.2024

-Filip Klája od 22.2.2024 do 11.3.2024

-Ľubica Pavlusíková od 26.2.2024 do 15.3.2024

– Peter Kvak od 1.3.2024 do 19.3.2024

– Peter Kvak od 16.3.2024 do 3.4.2024

– Filip Klája od 20.3.2024 do 7.4.2024

– Anna Donátová od 20.3.2024 do 7.4.2024

– Filip Klája od 22.3.2024 do 9.4.2024

-Anna Donátová od 22.3.2024 do 9.4.2024

 -Ľubomír Januš od 27.3.2024 do 14.4.2024

-Peter Kvak od 15.4.2024 do 4.5.2024

-Filip Klája od 16.4.2024 do 4.5.2024

– Filip Klája od 17.4.2024 do 5.5.2024

– Peter Kvak od 19.4.2024 7.5.2024

-Filip Klája od 19.4.2024 do 7.5.2024

– Anna Donátová od 26.4.2024 do 14.5.2024

– Ľubica Pavlusíková od 30.4.2024 do 18.5.2024

– Mário Bobáň od 2.5.2024 do 20.5.2024

– Filip Klája od 7.5.2024 do 25.5.2024

– Jiří Čochner od 9.5.2027 do 27.5.2024

– Filip Klája od 13.5.2024 31.5.2024

– Filip Klája od 13.5.2024 do 31.5.2024

– Filip Klája od 14.5.2024 do 1.6.2024

– Filip Klája od 16.5.2024 do 3.6.2025

– Peter kvak od 17.5.2024 do 4.6.2024

-Filip Klája od 21.5.2024 do 8.6.2024

– Filip Klája od 23.5.2024 do 10.6.2024

– Ľubica pavlusíková od 27.5.204 14.5.2024

-Filip Klája od 27.5.2024 do 14.5.2024