ÚT – Oznámenia o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Povina v lehote od – do

– Petr Gdovin od 15.01.2020 do 03.02.2020

– Mário Bobáň od 17.01.2020 do 03.02.2020

– Karol Baliar od 24.1.2020 do 10.2.2020

– Ľubomír Januš od 29.1.2020 do 15.2.2020

– Pavol Kubica od 29.1.2020 do 15.2.2020

– Mário Bobáň od 31.01.2020 do 17.2.2020

– Romana Klájová od 31.01.202 do 17.2.2020

– Zdenko Čarnecký od 31.01.2020 do 17.2.2020

– Petr Gdovin od 31.1.2020 do 17.2.2020

—————————————————————————————-

– Mário Bobáň od 4.2.2020 do 21.2.2020

– Petr Gdovin od 07.0.2020 do 24.02.2020

– Pavol Kubica od 12.2.2020 so 29.2.2020

– Mário Bobáň od 12.2.2020 do 29.2.2020

– Ľubica Pavlusíková od 12.2.2020 do 29.2.2020

– Ľubomír Januš od 13.2.2020 do 1.3.2020

– Petr Gdovin od 13.2.2020 do 1.3.2020

– Ján Tomáš od 13.2.2020 do 1.3.2020

– Vladimír Baláž od 14.2.2020 do 2.3.2020

– Petr Gdovin od 21.2.2020 do 9.3.2020

– Romana Klájová od 24.2.2020 do 17.3.2020

– Petr Gdovin od 27.2.2020 – 15.3.2020

—————————————————————————————-

– Anna  Donátová od 2.3.202 do 19.3.2020

– Ľubomír Januš od 2.3.2020 do 19.3.2020

– Romana Klájová od 9. 3. 2020 do 26. 3. 2020

– Mário Bobáň od 11. 03. 2020 do 29. 03. 2020

– Ľubomír Januš od 11. 03. 2020 do 29. 03. 2020

– Anna  Donátová od 17. 03. 202 do 04. 04. 2020

– Mário Bobáň od 23. 03. 2020 do 24. 04. 2020

—————————————————————————————-

– Lukáš Fujerík od 10. 04. 2020 do 11. 05. 2020

– Anna Donátová od 14.4.2020 do 15.5.2020

– Milan Matejčík od 15.4.2020 do 16.5.2020

– Peter Baláž od 22. 04. 2020 do 04. 05. 2020

– Ľubomír Januš od 22. 04.2020 do 26. 05. 2020

– Romana Klájová od 23. 04.2020 do 27. 05. 2020

– Mário Bobáň od 28. 04. 2020 do 01. 06. 2020

—————————————————————————————-

– Ľubica Pavlusíková od 06. 05. 2020 – 24. 05. 2020

– Mário Bobáň od 11. 05. 2020 do 01. 06. 2020

– Mário Bobáň od 18. 05. 2020 do 05. 06. 2020

– Mário Bobáň od 21. 05. 2020 do 22. 06. 2020

—————————————————————————————-

– Peter Baláž od 05. 06. 2020 do 23. 06. 2020

– Ľubica Pavlusíková od 05. 06. 2020 – 23. 06. 2020

– Mário Bobáň od 08. 06. 2020 do 26. 06. 2020

– Róbert Baláž od 08. 06. 2020 do 26. 06. 2020

– Juraj Bobáň od 08. 06. 2020 do 26. 06. 2020

– Juraj Bobáň od 08. 06. 2020 do 26. 06. 2020

– Ľubica Pavlusíková od 11. 06. 2020 – 29. 06. 2020

– Ľubica Pavlusíková od 11. 06. 2020 – 29. 06. 2020

—————————————————————————————-

– Vladimír Baláž od 16. 07. 2020 do 08. 08. 2020

– Miloš Hacek od 16.7.2020 do 3.8.2020

– Romana Klájová od 17. 07. 2020 do 09. 08. 2020

– Ľubomír Januš od 17. 07. 2020 do 09. 08. 2020

– Ľubomír Januš od 27.7.2020 do 14.8.2020

—————————————————————————————-

– Ľubica Pavlusíková od 10. 08. 2020 – 29. 08. 2020

– Romana Klájová od 20. 08. 2020 do 07. 09. 2020

– Anna Donátová od 26. 08. 2020 do 13. 09. 2020

– Peter Kvak od 31. 08. 2020 do 18. 09. 2020

– Ľubomír Januš od 31. 08. 2020 do 18. 09. 2020

– Mário Bobáň od 31. 08. 2020 do 18. 09. 2020

– Ľubomír Januš od 02. 08. 2020 do 20. 09. 2020

– Peter Baláž od 03. 08. 2020 do 21. 09. 2020

– Romana Klájová od 28. 08. 2020 do 16. 10. 2020

—————————————————————————————-

– Oľga Vápeníková od 16. 09. 2020 do 10. 10. 2020

– Ľubica Pavlusíková od 23. 09. 2020 – 11. 10. 2020

—————————————————————————————-

– Ľubica Pavlusíková od 05. 10. 2020 – 23. 10. 2020

– Ľubomír Januš od 07. 10. 2020 do 25. 10. 2020

– Ľubomír Januš od 08. 10. 2020 do 26. 10. 2020

– Ľubomír Januš od 08. 10. 2020 do 26. 10. 2020

– Ľubomír Januš od 08. 10. 2020 do 26. 10. 2020

– Ľubomír Januš od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020

– Karol Baliar od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020

– Vladimír Baláž od 12. 10. 2020 do 07. 11. 2020

– Vladimír Baláž od 12. 10. 2020 do 07. 11. 2020

– Peter Baláž od 23. 10. 2020 do 10. 11. 2020

– Ľubomír Januš od 26. 10. 2020 do 13. 11. 2020

– Anna Donátová od 26. 10. 2020 do 13. 11. 2020

—————————————————————————————-

– Peter Baláž od 02. 11. 2020 do 20. 11. 2020

– Peter Baláž od 09. 11. 2020 do 28. 11. 2020

– Ľubica Pavlusíková od 10. 11. 2020 – 29. 11. 2020

– Ľubica Pavlusíková od 18. 11. 2020 – 08. 12. 2020

– Ľubomír Januš od 19. 11. 2020 do 09. 12. 2020

– Ľubica Pavlusíková od 23. 11. 2020 – 13. 12. 2020

– Mário Bobáň od 23. 11. 2020 – 13. 12. 2020

– Ján Tomáš od 24. 11. 2020 – 14. 12. 2020

– Ľubica Pavlusíková od 26. 11. 2020 – 16. 12. 2020

– Miloš Hacek od 30. 11. 2020 – 20. 12. 2020

—————————————————————————————-

– Ján Tomáš od 10. 12. 2020 – 30. 12. 2020

– Ján Tomáš od 15. 12. 2020 – 05. 01. 2021

– Romana Klájová od 15. 12. 2020 – 05. 01. 2021

– Jiří Čochner od 14. 12. 2020 – 04. 01. 2021

– Petr Gdovin od 16. 12. 2020 – 06. 01. 2021

—————————————————————————————-

– Petr Gdovin od 04. 01. 2021 – 19. 01. 2021

– Romana Klajová od 04. 01. 2021 – 19. 01. 2021

– Karol Baliar od 04. 01. 2021 – 19. 01. 2021

– Ľubomír Januš od 04. 01. 2021 – 19. 01. 2021

– Ľubomír Januš od 04. 01. 2021 – 19. 01. 2021

– Jiří Časnocha od 04. 01. 2021 – 19. 01. 2021

– Ľubica Pavlusíková od 04. 01. 2021 – 19. 01. 2021

– Peter Baláž od 08. 01. 2021 – 23. 01. 2021

– Ľubomír Januš od 12. 01. 2021 – 27. 01. 2021

– Petr Gdovin od 13. 01. 2021 – 29. 01. 2021

– Peter Baláž od 15. 01. 2021 – 01. 02. 2021

– Peter Baláž od 15. 01. 2021 – 01. 02. 2021

– Ľubica Pavlusíková od 18. 01. 2021 – 04. 02. 2021

– Ľubomír Januš od 26. 01. 2021 – 14. 02. 2021

—————————————————————————————-

– Petr Gdovin od 01. 02. 2021 – 19. 02. 2021

– Ján Tomáš od 01. 02. 2021 – 19. 02. 2021

– Mário Bobáň od 01. 02. 2021 – 19. 02. 2021

– Petr Gdovin od 05. 02. 2021 – 23. 02. 2021

– Zdenko Čarnecký od 08. 02. 2021 – 24. 02. 2021

– Peter Baláž od 15. 02. 2021 – 26. 03. 2021

– Ľubomír Januš od 18. 02. 2021 – 08. 03. 2021

– Anna Donátová od 22. 02. 2021 – 12. 03. 2021

– Petr Gdovin od 24. 02. 2021 – 14. 03. 2021