V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Povina v lehote od – do

– Ján Tomáš od 10. 12. 2020 – 30. 12. 2020

– Ján Tomáš od 15. 12. 2020 – 05. 01. 2021

– Romana Klájová od 15. 12. 2020 – 05. 01. 2021

– Jiří Čochner od 14. 12. 2020 – 04. 01. 2021

– Petr Gdovin od 16. 12. 2020 – 06. 01. 2021

—————————————————————————————-

– Petr Gdovin od 04. 01. 2021 – 19. 01. 2021

– Romana Klajová od 04. 01. 2021 – 19. 01. 2021

– Karol Baliar od 04. 01. 2021 – 19. 01. 2021

– Ľubomír Januš od 04. 01. 2021 – 19. 01. 2021

– Ľubomír Januš od 04. 01. 2021 – 19. 01. 2021

– Jiří Časnocha od 04. 01. 2021 – 19. 01. 2021

– Ľubica Pavlusíková od 04. 01. 2021 – 19. 01. 2021

– Peter Baláž od 08. 01. 2021 – 23. 01. 2021

– Ľubomír Januš od 12. 01. 2021 – 27. 01. 2021

– Petr Gdovin od 13. 01. 2021 – 29. 01. 2021

– Peter Baláž od 15. 01. 2021 – 01. 02. 2021

– Peter Baláž od 15. 01. 2021 – 01. 02. 2021

– Ľubica Pavlusíková od 18. 01. 2021 – 04. 02. 2021

– Ľubomír Januš od 26. 01. 2021 – 14. 02. 2021

—————————————————————————————-

– Petr Gdovin od 01. 02. 2021 – 19. 02. 2021

– Ján Tomáš od 01. 02. 2021 – 19. 02. 2021

– Mário Bobáň od 01. 02. 2021 – 19. 02. 2021

– Petr Gdovin od 05. 02. 2021 – 23. 02. 2021

– Zdenko Čarnecký od 08. 02. 2021 – 24. 02. 2021

– Peter Baláž od 15. 02. 2021 – 26. 03. 2021

– Ľubomír Januš od 18. 02. 2021 – 08. 03. 2021

– Anna Donátová od 22. 02. 2021 – 12. 03. 2021

– Petr Gdovin od 24. 02. 2021 – 14. 03. 2021

– Romana Klájová od 08.03.2021 – 26.03.2021

– Romana Klájová od 08.03.2021 – 26.03.2021

– Petr Gdovin od 17.03.2021 – 03.04.2021

– Ľubomír Januš od 26.03.2021 – 12.04.2021

– Vladimír Baláž od 06.04.2021 – 23.04.2021

– Ľubica Pavlusíková od 06.04.2021 – 23.04.2021

– Mário Bobáň od 12.4.2021-29.04.2021

– Vladimír Baláž od 12.04.2021 – 29.04.2021

– Romana Klájová od 19.04.2021 – 06.05.2021

– Romana Klájová od 23. 04. 2021 – 10. 04. 2021

– Milan Matejčík od 29. 4. 2021 – 30. 04. 2021

– Ľubica Pavlusíková od 30. 04. 2021 – 18. 05. 2021

—————————————————————————————-

– Anna Donátová od 03. 05. 2021 – 21. 05. 2021

– Anna Donátová od 03. 05. 2021 – 21. 05. 2021

– Mário Bobáň od 03. 05. 2021 – 21. 05. 2021

– Pavol Kubica od 04. 05. 2021 – 22. 05. 2021

– Milan Matejčík od 14. 05. 2021 – 02. 06. 2021

– Ján Tomáš od 14. 05. 2021 – 02. 06. 2021

– Petr Gdovin od 17. 05. 2021 – 05. 06. 2021

– Romana Klájová od 17. 05. 2021 – 05. 06. 2021

– Vladimír Baláž od 17. 05. 2021 – 05. 06. 2021

– Ľubomír Januš od 19. 05. 2021 – 07. 06. 2021

– Peter Baláž od 21. 05. 2021 – 09. 06. 2021

– Petr Gdovin od 1.6.20212-19.06.2021

-Ľubica Pavlusíková od 1.6.2021 do 19.06.2021

– Ján Tomáš od 07.06.2021 do 24.06.2021

– Ľubomír Januš od 07.06.2021 do 24.06.2021

– Romana Klájová od 07.06.2021 do 24.06.2021

– Anna Donátová od 09.06.2021 do 26.04.2021

– Ľubica Pavlusísková od 14.06.2021 do 01.07.2021

– Ľubica Pavlusíková od 14.06.2021 do 01.07.2021

– Milan Matejčík od 18.06.2021 do 05.07.2021

– Ľubomír Januš od 21.6.2021 do 08.07.2021

– Peter Kvak od 22.06.2021 09.07.2021

– Ľubica Pavlusíková od 24.6.2021 do 11.07.2021

– Petr Gdovin od 25.6.2021 do 12.07.2021

– Ľubomír Januš od 07.07.2021 do 25.7.2021

– Vladimír Baláž od 12.07.2021 do 29.07.2021

– Ľubomír Januš od 19.07.2021 do 05.08.2021

– Petr Gdovin od 19.07.2021 do 05.08.2021

– Ľubica Pavlusíková od 19.07.2021 do 05.08.2021