V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Povina v lehote od – do

—————————————————————————————-

– Anna Donátová od 03. 05. 2021 – 21. 05. 2021

– Anna Donátová od 03. 05. 2021 – 21. 05. 2021

– Mário Bobáň od 03. 05. 2021 – 21. 05. 2021

– Pavol Kubica od 04. 05. 2021 – 22. 05. 2021

– Milan Matejčík od 14. 05. 2021 – 02. 06. 2021

– Ján Tomáš od 14. 05. 2021 – 02. 06. 2021

– Petr Gdovin od 17. 05. 2021 – 05. 06. 2021

– Romana Klájová od 17. 05. 2021 – 05. 06. 2021

– Vladimír Baláž od 17. 05. 2021 – 05. 06. 2021

– Ľubomír Januš od 19. 05. 2021 – 07. 06. 2021

– Peter Baláž od 21. 05. 2021 – 09. 06. 2021

– Petr Gdovin od 1.6.20212-19.06.2021

-Ľubica Pavlusíková od 1.6.2021 do 19.06.2021

– Ján Tomáš od 07.06.2021 do 24.06.2021

– Ľubomír Januš od 07.06.2021 do 24.06.2021

– Romana Klájová od 07.06.2021 do 24.06.2021

– Anna Donátová od 09.06.2021 do 26.04.2021

– Ľubica Pavlusísková od 14.06.2021 do 01.07.2021

– Ľubica Pavlusíková od 14.06.2021 do 01.07.2021

– Milan Matejčík od 18.06.2021 do 05.07.2021

– Ľubomír Januš od 21.6.2021 do 08.07.2021

– Peter Kvak od 22.06.2021 09.07.2021

– Ľubica Pavlusíková od 24.6.2021 do 11.07.2021

– Petr Gdovin od 25.6.2021 do 12.07.2021

– Ľubomír Januš od 07.07.2021 do 25.7.2021

– Vladimír Baláž od 12.07.2021 do 29.07.2021

– Ľubomír Januš od 19.07.2021 do 05.08.2021

– Petr Gdovin od 19.07.2021 do 05.08.2021

– Ľubica Pavlusíková od 19.07.2021 do 05.08.2021

– Peter Baláž od 28.07.2021 do 14.08.2021

– Ľubomír Januš od 29.07.2021 – 15.08.2021

– Ľubomír Januš od 29.7.2021 do 15.08.2021

– Ľubica Pavlusíková od 29.07.2021 do 15.08.2021 

– Petr Gdovin od 02.08.2021 do 19.08.2021

– Petr Gdovin od 02.08.2021 do 19.08.2021

Romana Klájová od 02.08.2021 do 19.08.2021 

– Ľubomír Januš od 06.08.2021 do 23.08.2021

– Ľubomír Januš od 10.08.202127.08.2021

– Ľubomír Januš od 13.08.2021 do 30.07.2021

– Ľubomír Januš od 18.08.2021 do 04.09.2021

– Petr Gdovin od 23.08.2021 do 09.09.2021

– Mário Bobáň od 23.08.2021 do 09.09.2021

– Ľubica Pavlusíková od 02.09.2021 do 20.09.2021

– Ľubomír Januš od 27.09.2021 do 14.10.2021

– Ján Tomáš od 30.09.2021 do 17.09.2021

– Ľubomír Januš od 30.09.2021 do 17.09.2021

– Ľubica Pavlusíková od 06.10.2021 do 23.10.2021

– Ľubomír Januš od 07.10.2021 do 24.08.2021

– Peter Kvak od 11.10.2021 do 28.10.2021

– Mário Bobáň od 18.10.2021 do 04.11.2021

– Anna Donátová od 27.10.2021 do 13.11.2021

– Milan Matejčík od 26.11.2021  do 14.12.2021

– Ľubomír Januš od 29.11.2021 do 17.12.2021

– Ján Tomáš od 13.12.2021 do 30.12.2021

– Michal Vojar od 20.12.2021 06.01.2022

2022

– Ľubomír Januš od 03.01.2022 do 21.01.2022

– Ľubica Pavlusíková od 10.01.2022 do 28.01.2022

– Peter Kvak od 20.01.2022 do 03.02.2022

– Ľubica Pavlusíková od 10.01.2022 do 06.02.2022

– Ľubica Pavlusíková od 24.01.2022 do10.02.2022

– Petr Gdovin od 24.01.2022 do 10.02.2022

-Vladimír Baláž od 01.03.2022 do 15.03.2022

– Ľubica Pavlusíková od 14.04.2022 do 01.05.2022

-Vladimír Baláž od 14.04.2022 do 01.05.2022

– Anna Donátová od 16.05.2022 do 02.06.2022

– Peter Baláž od 18.05.2022 do 04.06.2022

– Ľubomír Januš od 23.05.2022 do 09.06.2022

– Ľubomír Januš od 23.05.2022 do 09.06.2022

-Ľubomír Januš od 30.05.202213.06.2022

– Pavol Kubica od 16.06.2022 do 30.06.2022

– Ľubomír Januš od 20.06.2022 do 07.07.2022

– Ľubomír Januš od 20.06.2022 do 07.07.2022

– Petr Gdovin od 23.06.2022 do 10.07.2022

– Ľubomír Januš od 24.06.2022 do 11.06.2022

– Anna Donátová od 30.06.2022 do 15.07.2022

– Peter Kvak od 08.07.2022 do 25.07.2022

– Ľubomír Januš od 11.7.2022 do 28.07.2022

-Peter Kvak od 11.07.2022 do 28.07.2022

-Peter Kvak od 11.07.2022 do 28.07.2022

– Peter Kvak od 13.07.2022 do 30.07.2022

– Pavol Kubica od 15.072022 do 1.8.2022

-Ľubica Pavlusíková od 15.07.2022 do 01.08.2022

– Anna Donátová od 18.07.2022 do 04.08.2022

– Ľubomír Januš od 21.07.2022 do 07.08.2022

– Ľubomír Januš od 21.7.2022 do 7.8.2022

– Mário Bobáň od 21.7.2022 do 7.8.2022

– Ľubomír Januš od 28.07.2022 do 14.08.2022

– Romana Klájová od 5.8.2022 do 22.08.2022

– Ľubomír Januš od 11.08.2022 29.08.2022

– Anna Donátová od 11.08.2022 do 29.08.2022

– Anna Donátová od 11.08.2022 di 29.08.2022

– Vladimír Baláž od 17.8.2022 3.9.2022

– Ľubomír januš od 30.8.2022 do 16.9.2022

– Pavol Kubica od 30.8.2022 do 16.9.2022

– Peter Kvak od 30.8.2022 do 16.9.2022

– Ľubomír januš od 5.9.2022 do 22.09.2022

– Michal Vojar od 5.9.2022 do 22.09.2022

– Ľubomír Januš od 12.9.2022 do  29.08.2022

-Romana Klájová od 16.9.2022 do 3.10.2022

– Petr Gdovin od 6.10.2022 do 25.10.2022

– Peter Kvak od 7.10.2022 do 26.10.2022

– Ján Hacek od 7.10.2022 do 26.10.2022

– Anna Donátová od 17.10.2022 do 4.11.2022

– Peter Kvak od 17.10.2022 do 4.11.2022

– Januš Ľubomír od 17.10.2022 do 4.11.2022

– Romana Klájová od 20.10.2022 do 6.11.2022

– Jiří Čochner od 10.11.2022 27.11.2022

– Ľubica Pavlusíková od 14.11.2022 do 1.12.2022

– Anna Donátová od 16.11.2022 do 03.12.2022

– Romana klájová od 23.11.2022 do 10.12.2022

– Romana Klájová od 23.11.2022 do 10.12.2022

– Filip Klája od 23.11.2022 do 10.12.2022

– Peter Kvak od 30.11.2022 do 17.12.2022

– Filip Klája od 8.12.2022 25.12.2022

– Filip Klája od 22.12.2022 do 8.1.2023

– Peter Kvak od 23.12.2022 do 9.1.2023

– Ľubica Pavlusíková od 23.12.2022 do 9.1.2023

2023

-Peter Baláž od 9.1.2023 do 26.1.2023
-Filip Klája od 11.1.2023 do 16.1.2023

-Eva Matejčíková od 16.1.2023 do 2.2.2023

– Filip Klája od 19.1.2023 do 5.2.2023