V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Povina v lehote od – do


—————————————————————————————-

– Anna Donátová od 03. 05. 2021 – 21. 05. 2021

– Anna Donátová od 03. 05. 2021 – 21. 05. 2021

– Mário Bobáň od 03. 05. 2021 – 21. 05. 2021

– Pavol Kubica od 04. 05. 2021 – 22. 05. 2021

– Milan Matejčík od 14. 05. 2021 – 02. 06. 2021

– Ján Tomáš od 14. 05. 2021 – 02. 06. 2021

– Petr Gdovin od 17. 05. 2021 – 05. 06. 2021

– Romana Klájová od 17. 05. 2021 – 05. 06. 2021

– Vladimír Baláž od 17. 05. 2021 – 05. 06. 2021

– Ľubomír Januš od 19. 05. 2021 – 07. 06. 2021

– Peter Baláž od 21. 05. 2021 – 09. 06. 2021

– Petr Gdovin od 1.6.20212-19.06.2021

-Ľubica Pavlusíková od 1.6.2021 do 19.06.2021

– Ján Tomáš od 07.06.2021 do 24.06.2021

– Ľubomír Januš od 07.06.2021 do 24.06.2021

– Romana Klájová od 07.06.2021 do 24.06.2021

– Anna Donátová od 09.06.2021 do 26.04.2021

– Ľubica Pavlusísková od 14.06.2021 do 01.07.2021

– Ľubica Pavlusíková od 14.06.2021 do 01.07.2021

– Milan Matejčík od 18.06.2021 do 05.07.2021

– Ľubomír Januš od 21.6.2021 do 08.07.2021

– Peter Kvak od 22.06.2021 09.07.2021

– Ľubica Pavlusíková od 24.6.2021 do 11.07.2021

– Petr Gdovin od 25.6.2021 do 12.07.2021

– Ľubomír Januš od 07.07.2021 do 25.7.2021

– Vladimír Baláž od 12.07.2021 do 29.07.2021

– Ľubomír Januš od 19.07.2021 do 05.08.2021

– Petr Gdovin od 19.07.2021 do 05.08.2021

– Ľubica Pavlusíková od 19.07.2021 do 05.08.2021

– Peter Baláž od 28.07.2021 do 14.08.2021

– Ľubomír Januš od 29.07.2021 – 15.08.2021

– Ľubomír Januš od 29.7.2021 do 15.08.2021

– Ľubica Pavlusíková od 29.07.2021 do 15.08.2021 

– Petr Gdovin od 02.08.2021 do 19.08.2021

– Petr Gdovin od 02.08.2021 do 19.08.2021

Romana Klájová od 02.08.2021 do 19.08.2021 

– Ľubomír Januš od 06.08.2021 do 23.08.2021

– Ľubomír Januš od 10.08.202127.08.2021

– Ľubomír Januš od 13.08.2021 do 30.07.2021

– Ľubomír Januš od 18.08.2021 do 04.09.2021

– Petr Gdovin od 23.08.2021 do 09.09.2021

– Mário Bobáň od 23.08.2021 do 09.09.2021

– Ľubica Pavlusíková od 02.09.2021 do 20.09.2021

– Ľubomír Januš od 27.09.2021 do 14.10.2021

– Ján Tomáš od 30.09.2021 do 17.09.2021

– Ľubomír Januš od 30.09.2021 do 17.09.2021

– Ľubica Pavlusíková od 06.10.2021 do 23.10.2021

– Ľubomír Januš od 07.10.2021 do 24.08.2021

– Peter Kvak od 11.10.2021 do 28.10.2021

– Mário Bobáň od 18.10.2021 do 04.11.2021