V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Povina v lehote od - do

 

—————————————————————————————-

– Anna Donátová od 03. 05. 2021 – 21. 05. 2021

– Anna Donátová od 03. 05. 2021 – 21. 05. 2021

– Mário Bobáň od 03. 05. 2021 – 21. 05. 2021

– Pavol Kubica od 04. 05. 2021 – 22. 05. 2021

– Milan Matejčík od 14. 05. 2021 – 02. 06. 2021

– Ján Tomáš od 14. 05. 2021 – 02. 06. 2021

– Petr Gdovin od 17. 05. 2021 – 05. 06. 2021

– Romana Klájová od 17. 05. 2021 – 05. 06. 2021

– Vladimír Baláž od 17. 05. 2021 – 05. 06. 2021

– Ľubomír Januš od 19. 05. 2021 – 07. 06. 2021

– Peter Baláž od 21. 05. 2021 – 09. 06. 2021

– Petr Gdovin od 1.6.20212-19.06.2021

-Ľubica Pavlusíková od 1.6.2021 do 19.06.2021

– Ján Tomáš od 07.06.2021 do 24.06.2021

– Ľubomír Januš od 07.06.2021 do 24.06.2021

– Romana Klájová od 07.06.2021 do 24.06.2021

– Anna Donátová od 09.06.2021 do 26.04.2021

– Ľubica Pavlusísková od 14.06.2021 do 01.07.2021

– Ľubica Pavlusíková od 14.06.2021 do 01.07.2021

– Milan Matejčík od 18.06.2021 do 05.07.2021

– Ľubomír Januš od 21.6.2021 do 08.07.2021

– Peter Kvak od 22.06.2021 09.07.2021

– Ľubica Pavlusíková od 24.6.2021 do 11.07.2021

– Petr Gdovin od 25.6.2021 do 12.07.2021

– Ľubomír Januš od 07.07.2021 do 25.7.2021

– Vladimír Baláž od 12.07.2021 do 29.07.2021

– Ľubomír Januš od 19.07.2021 do 05.08.2021

– Petr Gdovin od 19.07.2021 do 05.08.2021

– Ľubica Pavlusíková od 19.07.2021 do 05.08.2021

– Peter Baláž od 28.07.2021 do 14.08.2021

– Ľubomír Januš od 29.07.2021 – 15.08.2021

– Ľubomír Januš od 29.7.2021 do 15.08.2021

– Ľubica Pavlusíková od 29.07.2021 do 15.08.2021 

– Petr Gdovin od 02.08.2021 do 19.08.2021

– Petr Gdovin od 02.08.2021 do 19.08.2021

Romana Klájová od 02.08.2021 do 19.08.2021 

– Ľubomír Januš od 06.08.2021 do 23.08.2021

– Ľubomír Januš od 10.08.202127.08.2021

– Ľubomír Januš od 13.08.2021 do 30.07.2021

– Ľubomír Januš od 18.08.2021 do 04.09.2021

– Petr Gdovin od 23.08.2021 do 09.09.2021

– Mário Bobáň od 23.08.2021 do 09.09.2021

– Ľubica Pavlusíková od 02.09.2021 do 20.09.2021

– Ľubomír Januš od 27.09.2021 do 14.10.2021

– Ján Tomáš od 30.09.2021 do 17.09.2021

– Ľubomír Januš od 30.09.2021 do 17.09.2021

– Ľubica Pavlusíková od 06.10.2021 do 23.10.2021

– Ľubomír Januš od 07.10.2021 do 24.08.2021

– Peter Kvak od 11.10.2021 do 28.10.2021

– Mário Bobáň od 18.10.2021 do 04.11.2021

– Anna Donátová od 27.10.2021 do 13.11.2021

– Milan Matejčík od 26.11.2021  do 14.12.2021

– Ľubomír Januš od 29.11.2021 do 17.12.2021

– Ján Tomáš od 13.12.2021 do 30.12.2021

– Michal Vojar od 20.12.2021 06.01.2022

 

2022

– Ľubomír Januš od 03.01.2022 do 21.01.2022

– Ľubica Pavlusíková od 10.01.2022 do 28.01.2022

– Peter Kvak od 20.01.2022 do 03.02.2022

– Ľubica Pavlusíková od 10.01.2022 do 06.02.2022

– Ľubica Pavlusíková od 24.01.2022 do10.02.2022

– Petr Gdovin od 24.01.2022 do 10.02.2022

-Vladimír Baláž od 01.03.2022 do 15.03.2022

– Ľubica Pavlusíková od 14.04.2022 do 01.05.2022

-Vladimír Baláž od 14.04.2022 do 01.05.2022

– Anna Donátová od 16.05.2022 do 02.06.2022

– Peter Baláž od 18.05.2022 do 04.06.2022

– Ľubomír Januš od 23.05.2022 do 09.06.2022

– Ľubomír Januš od 23.05.2022 do 09.06.2022

-Ľubomír Januš od 30.05.202213.06.2022

– Pavol Kubica od 16.06.2022 do 30.06.2022

– Ľubomír Januš od 20.06.2022 do 07.07.2022

– Ľubomír Januš od 20.06.2022 do 07.07.2022

– Petr Gdovin od 23.06.2022 do 10.07.2022

– Ľubomír Januš od 24.06.2022 do 11.06.2022

– Anna Donátová od 30.06.2022 do 15.07.2022

– Peter Kvak od 08.07.2022 do 25.07.2022

– Ľubomír Januš od 11.7.2022 do 28.07.2022

-Peter Kvak od 11.07.2022 do 28.07.2022

-Peter Kvak od 11.07.2022 do 28.07.2022

– Peter Kvak od 13.07.2022 do 30.07.2022

– Pavol Kubica od 15.072022 do 1.8.2022

-Ľubica Pavlusíková od 15.07.2022 do 01.08.2022

– Anna Donátová od 18.07.2022 do 04.08.2022

– Ľubomír Januš od 21.07.2022 do 07.08.2022

– Ľubomír Januš od 21.7.2022 do 7.8.2022

– Mário Bobáň od 21.7.2022 do 7.8.2022

– Ľubomír Januš od 28.07.2022 do 14.08.2022

– Romana Klájová od 5.8.2022 do 22.08.2022

– Ľubomír Januš od 11.08.2022 29.08.2022

– Anna Donátová od 11.08.2022 do 29.08.2022

– Anna Donátová od 11.08.2022 di 29.08.2022

– Vladimír Baláž od 17.8.2022 3.9.2022

– Ľubomír januš od 30.8.2022 do 16.9.2022

– Pavol Kubica od 30.8.2022 do 16.9.2022

– Peter Kvak od 30.8.2022 do 16.9.2022

– Ľubomír januš od 5.9.2022 do 22.09.2022

– Michal Vojar od 5.9.2022 do 22.09.2022

– Ľubomír Januš od 12.9.2022 do  29.08.2022

-Romana Klájová od 16.9.2022 do 3.10.2022

– Petr Gdovin od 6.10.2022 do 25.10.2022

– Peter Kvak od 7.10.2022 do 26.10.2022

– Ján Hacek od 7.10.2022 do 26.10.2022

– Anna Donátová od 17.10.2022 do 4.11.2022

– Peter Kvak od 17.10.2022 do 4.11.2022

– Januš Ľubomír od 17.10.2022 do 4.11.2022

– Romana Klájová od 20.10.2022 do 6.11.2022

– Jiří Čochner od 10.11.2022 27.11.2022

– Ľubica Pavlusíková od 14.11.2022 do 1.12.2022

– Anna Donátová od 16.11.2022 do 03.12.2022

– Romana klájová od 23.11.2022 do 10.12.2022

– Romana Klájová od 23.11.2022 do 10.12.2022

– Filip Klája od 23.11.2022 do 10.12.2022

– Peter Kvak od 30.11.2022 do 17.12.2022

– Filip Klája od 8.12.2022 25.12.2022

– Filip Klája od 22.12.2022 do 8.1.2023

– Peter Kvak od 23.12.2022 do 9.1.2023

– Ľubica Pavlusíková od 23.12.2022 do 9.1.2023

2023

-Peter Baláž od 9.1.2023 do 26.1.2023
-Filip Klája od 11.1.2023 do 16.1.2023

-Eva Matejčíková od 16.1.2023 do 2.2.2023

– Filip Klája od 19.1.2023 do 5.2.2023

– Peter Kvak od 24.1.2023 do 10.2.2023

-Filip Klája od 24.1.2023 do 10.2.2023

-Romana Klájová od 25.1.2023 do 11.2.2023

-Romana Klájová od 25.1.2023 do 11.2.2023

-Eva Matejčíková od 8.2.2022 do 25.2.2023

-Filip Klája od 8.2.2022 do 25.2.2022

-Vladimír Baláž od 13.2.2023 do 2.3.2023

-Filip Klája od 13.2.2023 do 2.3.2023

 -Filip Klája od 15.2.2023 do 04.03.2023

-Romana Klájová od 17.2.2023 do  6.3.2023

-Filip klája od 21.2.2023 do 10.3.2023

-Ľubica Pavlusíková od 22.2.2023 do 11.3.2023

-Ján Tomáš od 27.2.2023  do 16.3.2023

-Ľubica Pavlusíková od 02.03.2023 do 19.03.2023

-Pavol Kubica od 02.03.2023 do 19.03.2023

-Jiří Čochner od 06.03.2023 do 23.03.2023

-Ľubica Pavlusíková od 06.03.2023 do 23.03.2023

-Romana Klájová od 10.03.2023 do 27.03.2023

-Filip Klája od 13.3.2023 do 30.03.2023

-Romana Klájová od 16.3.2023 – 02.04.2023

-Filip Klája od 20.3.2023-6.4.2023

-Ľubica Pavlusíková  od 27.3.2023 13.04.2023

-Filip Klája od 27.3.2023 do 13.04.2023

-Mário Bobáň od 27.3.2023 do 13.04.2023

-Vladimír Baláž od 29.3.2023 do 15.4.2023

-Sebastián Zboroň od 30.3.2023 do 16.4.2023

-Filip Klája od 31.03.2023 do 17.4.2023

-Romana Klájová od 3.4.2023 20.4.2023

-Romana Klájová od 3.4.2023 20.4.2023

– Romana Klájová od 14.4.2023 do 01.05.2023

– Filip Klája od 14.4.2023 do 01.05.2023

-Filip Klája od 19.4.2023 do 27.4.2023

-Mário Bobáň od 20.4.2023 do 7.5.2023

-Filip Klája od 21.4.2023 do 8.5.2023

-Mário Bobáň od 24.4.2023 do 11.5.2023

-Filip Klája od 24.4.2023 do 11.5.2023

-Filip Klája od 26.4.2023 do 13.05.2023

-Filip Klája od 27.4.2023 do 14.5.2023

-Filip Klája od 27.4.2023 do 14.5.2023

-Romana Klájová od 2.5.2023 do 30.5.2023

-Anna Donátová od 3.5.2023 do 31.5.2023

– Filip Klája od 11.5.2023 do 29.5.2023

-Romana Klájová od 11.5.2023 do 29.5.2023

-Mário Bobáń od 11.5.2023 do 29.5.2023

-Vladimír Baláž od 11.5.2023 do 29.5.2023

-Mário Bobáň od 19.5.2023 do 05.06.2023

-Milan Matejčík od 08.06.2023 25.06.2033

-Ľubica Pavlusíková od 15.6.2023 do 3.7.2023

Romana Klájová od 10.7.2023 do 18.07.2023

-Filip Klája od 17.7.2023 3.8.2023

-Romana Klájová od 17.7.2023 do 3.8.2023

-Lukáš Fujerík od 31.7.2023 do 17.8.2023

-Jaroslav Orieščik od 31.7.2023 do 17.8.2023

-Jaroslav Orieščik od 1.8.2023 do 18.8.2023

-Ľubica Pavlusíková od 7.8.2023 do 25.08.2023

-Mário Bobáň od 9.8.2023 do 26.8.2023

Peter Kvak od 9.8.2023 do 26.8.2023

-Ľubica Pavlusíková od 9.8.2023 do 26.8.2023

– Filip Klája od 15.8.2023  do1.9.2023

-Peter Kvak od 16.8.2023 do 2.9.2023

-Peter Kvak od 21.8.2023 do 7.9.2023

-Filip Klája od 21.8.2023 do 7.9.2023

-Filip Klája od 30.8.2023 do 17.9.2023

-Filip Klája od 6.9.2023 do 23.9.2023

– Filip Klája od 11.9.2023 do 28.9.2023

-Filip Klája od 18.9.2023 do 5.10.2023

-Filip Klája od 18.9.2023 do 5.10.2023

-Ľubomír januš od 19.9.2023 do 6.10.2023