Záverečný účet

  • Zmluva o bežnom účte.pdf

    PDF Document

  • Záverečný účet Obce POVINA 2019.pdf

    PDF Document

  • Záverečný účet obce za rok 2018.pdf

    PDF Document