Vážení občania,

uvedomujeme si ťažkú dopravnú situáciu na hlavnej ceste v našej obci, ktorá je spôsobená nielen hustou premávkou, ale aj nedodržiavaním rýchlosti. Okrem problémov vychádzania z jednotlivých križovatiek, je znížená bezpečnosť aj pri odbočovaní do dvorov, ale i na cestu, kedy si vodiči v smere od Čadce na most do KNM z chodníka pre chodcov vytvoria odbočovací pruh. Najmä v nočných hodinách nákladné autá nedodržujú predpísanú 50 km rýchlosť, čím spôsobujú otrasy a hlučnosť. Veľkým nebezpečenstvom prechádzajú denne aj chodci a cyklisti.

Preto sme dnes situáciu za účasti KDI, ODI, SSC Žilina, občanov i poslancov riešili v teréne a spoločne hľadali riešenia, medzi ktoré patria napr.:

  • vodorovné značenie pri drevenici – urobí sa krajnica a dopravný tieň + tabuľa “chodci” na stĺp,
  • Žiadosť na SSC o vyznačenie priechodu pre chodcov, obnova vodiacich čiar okolo I/11 + čiara STOP pred priechodom, optická brzda medzi tabuľou 70 a tabuľou obce + nové tabule obce v zmysle novej vyhlášky, sú podstatne väčšie,
  • žiadosti na ODI a KDI o vykonávanie častých hliadok zameraných na dodržiavanie rýchlosti,
  • obec zistí a nadviaže na projekt NDS – chodník od povinského mosta do obce, s projektantom navrhneme komplexné riešenie vrátane chodníkov, dopravného značenia, možno odbočovacieho pruhu do KNM, radar s tabuľou meraný úsek, blikačky so senzorom na priechod pre chodcov (zabliká len vtedy, keď budú chodci pri priechode).

Ďakujeme všetkým zainteresovaným za ochotu i spoluprácu, veríme, že spoločnými silami sa nám podarí urobiť opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť v doprave v našej obci.