Doručovanie oznámení o delegovaní člena okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je možné doručiť na e-mailovú adresu:
stanislava.tomascova@obec-povina.sk