Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že elektroodpad nepatrí k separovanému odpadu!!! Vývoz elektroodpadu realizuje oprávnená firma 2x do roka, na jar a na jeseň.

Nezabúdajme, že odpadové stojiská sú monitorované kamerovým systémom. Chladnička tu bola vyvezená 21. 12. 2020 o 16:47 hod. Ak sa to bude opakovať, budeme kontaktovať priamo občana.

Dosiahli sme poriadok na stojiskách, preto si ho prosím aj uchovajme.