Od januára 2019 pravidelne každý druhý pondelok v mesiaci Fany cestuje do materskej školy v Povine, kde na ňu netrpezlivo čaká 20 detí. V spolupráci s vedením obce, s vedením materskej školy a s finančnou podporou Nadácie Dôvera tu realizujeme projekt prevencie zdravia a podpory zdravého životného štýlu u detí predškolského veku. Pokračuj …