Dobrovoľní hasiči z DHZ Ochodnica a DHZ Horný Vadičov postúpili na krajskú súťaž.

Za pekného slnečného počasia sa uskutočnila 9.6.2019 Územná súťaž dobrovoľných hasičských zborov a hasičského dorastu v peknom športovom areáli v obci Povina. Prítomných účastníkov privítal člen Snemu DPO SR a veliteľ ÚzO DPO SR Kysucké Nové Mesto Ing. Peter Harcek. Medzi hosťami privítal za Územnú organizáciu DPO SR KNM predsedu Ing. Jána Martišku, tajomníka Alberta Piňa, členov výboru ÚzO DPO SR KNM Milana Pavlusa, Ľudovíta Hocha a Annu Ševčíkovú.

Po privítaní hostí si minútou ticha všetci účastníci uctili pamiatku zosnulého čestného prezidenta DPO SR a veľmi dobrého priateľa JUDr. Jozefa Minárika.

Súťaž v kategóriách muži aj ženy vyhral DHZ Ochodnica a v kategórii  dorastenci DHZ Horný Vadičov. Nakoľko je tento rok postupový, tieto družstvá z okresu Kysucké Nové Mesto nás budú reprezentovať dňa 22.6.2019 na krajskej súťaži DHZ a HD v Námestove. Súťaž svojou účasťou podporila aj starostka obce Povina PhDr. Alena Dudeková a predseda ÚzO DPO SR Čadca Miroslav Koza s manželkou. Za celý výborný priebeh súťaže sa postarali rozhodcovia a celý štáb súťaže na čele s veliteľom Ing. Petrom Harcekom. V závere podujatia predseda ÚzO DPO SR KNM Ing. Ján Martiška poďakoval všetkým účastníkom za skvelé výkony a disciplinovanosť počas súťaže, domácej DHZ a starostke obce za poskytnutie priestorov a materiálno technickú výpomoc, DHZ Lopušné Pažite za poskytnuté náradie, DHZ Kysucké Nové Mesto za časomieru a DHZ Kysucký Lieskovec za dodávku vody hasičskou cisternou.

Ľudovít Hoch